Start van hoofdcontent

Stad

nl

Zoektocht naar opvolger omstreden Saadia ait-Taleb

9 mei 2018, 17.01 uur · Foto: AT5

Er kan sinds deze week bij de gemeente gesolliciteerd worden op de functie van programmamanager Radicalisering en Polarisatie. De vorige programmamanager, Saadia ait-Taleb, kreeg in augustus strafontslag nadat bovenwater kwam dat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan vriendjespolitiek, fraude en het missen van ernstige signalen van radicalisering.

Lees ook: Geschorste topambtenaar Saadia A.T. ontslagen

De programmamanager is verantwoordelijk voor het adviseren van de burgemeester op het gebied van radicalisering en het geven van richting aan de preventie en aanpak hiervan. Saadia ait-Taleb zou als hoofd van de afdeling Radicalisering en Polarisatie voornamelijk functies hebben toebedeeld aan vrienden uit haar eigen netwerk. Dit ging ten kosten van de professionaliteit in het anti-radicaliseringsteam, dat niet goed zou hebben ingegrepen na ernstige signalen over het ronselen van Amsterdamse moslimjongeren.

Lees ook: Van der Laan oordeelt hard over 'onprofessioneel en gesloten' antiradicaliseringsteam

Door het wanbeleid van Ait-Taleb kwam de radicaliseringsaanpak van de gemeente afgelopen zomer hevig onder vuur te liggen. Vooral CDA, D66 en VVD hadden toen in de raad veel kritische vragen voor burgemeester Van der Laan over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Van der Laan gaf toe dat hij zich had vergist over de gang van zaken binnen de afdeling, maar benadrukte dat de veiligheid van Amsterdammers niet onnodig in het geding is geweest. Verder kondigde hij aan dat de afdeling door een taskforce onder de loep zou worden genomen voor 'een fundamentele herinrichting van de bedrijfsvoering'. 

De geschikte kandidaat, zoals omschreven op de vacaturepagina van de gemeente, heeft 'een duidelijke visie op het beleidsterrein en is zich goed bewust van de politieke gevoeligheid van het werkveld'. Verder is ook ervaring in het 'schakelen tussen verschillende culturele belevingswerelden' een vereiste. Belangstellenden kunnen tot en met 14 mei reageren.