Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Halsema wil geen samenwerking met salafistische organisaties in anti-radicaliseringsbeleid

22 augustus 2018, 17.49 uur · Aangepast 22 augustus 2018, 18.35 uur

Burgemeester Femke Halsema heeft maatregelen aangekondigd voor een betere aanpak van radicalisering in de stad. Zo wordt een voorgenomen onderzoek naar de samenwerking met salafistische en orthodoxe islamitische organisaties al naar de prullenbak verwezen, nog voordat eraan begonnen is.

Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan ontsloeg in 2017 topambtenaar Saadia ait-Taleb. Zij hield zich bezig met de aanpak van radicalisering en zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Er loopt nog een rechtszaak tegen haar.

Om de integriteitsschendingen binnen de aanpak radicalisering en polarisatie het hoofd te bieden, kwam de gemeente met een aantal maatregelen. Halsema wil die maatregelen nu aanpassen, schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad. Volgens de burgemeester leunde het programmateam radicalisering te veel op een eigen netwerk en stond het niet open voor expertise van buitenaf.

Lees ook: 'Omstreden El Tawheed-moskee bood onderdak aan IS-gangers'

'De blijvende zorgen om aanslagen, om de veiligheid van de stad en zijn inwoners en om het bewaren van de maatschappelijke vrede dwingt de gemeente om zelfkritisch en open de eigen maatregelen tegen radicalisering telkens te bespreken en beoordelen', schrijft de burgemeester in een brief. Ze zegt dat jihadisme de belangrijkste terroristische dreiging in Nederland, en dus ook in Amsterdam vormt. 

De voorgenomen maatregelen in het kort:

Geen toenadering met salafistische organisaties
Halsema wil een denktank van wetenschappers gaan opzetten die de gemeente gaat adviseren rond het radicaliseringsbeleid. Toch lapt de burgemeester een advies van professor Beatrice de Graaf direct aan haar laars. De gemeente zoekt geen toenadering tot orthodoxe en salafistische islamitische organisaties. Dat was wel door De Graaf geadviseerd om radicalisering in de kiem te kunnen smoren.

Lees ook: Van Aartsen onderzoekt mogelijke samenwerking met salafistische moskeeën

'Het Bureau Integriteit zal extra eisen formuleren voor medewerkers die met heel vertrouwelijke informatie omgaan', schrijft de burgemeester. Ook de screening van personeel zal worden aangescherpt. Zo nodig moet de AIVD meer ambtenaren gaan screenen, valt er te lezen. Ook partijen die door de gemeente worden ingehuurd worden onderworpen aan strengere eisen. 

Meldpunt mist bekendheid
Er moet worden onderzocht of het Meldpunt Radicalisering bekend genoeg is. Het aantal meldingen van radicalisering daalt namelijk. 'Het is logisch om te veronderstellen dat de bekendheid van het meldpunt niet groot genoeg is', aldus de burgemeester.

Vrouwelijke 'sleutelfiguren' moeten volgens Halsema beter worden benut. Moeders, zussen en vriendinnen kunnen volgens de gemeente een belangrijke rol spelen in het tegengaan van radicalisering. 

Makkelijker weren van jihadistische sprekers
Sprekers met een radicale of jihadistische boodschap in Amsterdamse moskeeën moeten makkelijker kunnen worden geweerd uit de stad. De burgemeester wil gaan kijken of ze meer bevoegdheden kan krijgen.

Lees ook: 'Anti-radicaliseringsbeleid weinig transparant en onvoldoende controle'

De zorgen en plannen van Halsema worden in het najaar verder besproken. Dan zal er ook een aangepast programma radicalisering en extremisme worden gepresenteerd.