Start van hoofdcontent

Stad

nl

Steeds meer meldingen van overlast door lachgaspatronen

21 december 2018, 21.29 uur · Foto: Wikimedia/GreenZeb

De gemeente krijgt de laatste jaren steeds meer meldingen van overlast van lachgasgebruik. De laatste jaren steeg het aantal meldingen jaarlijks met twintig procent. De patronen die op straat worden achtergelaten zijn door hun vorm lastig op te ruimen.

Dat schrijft het college naar aanleiding van vragen van raadslid Don Ceder van de ChristenUnie. Het is de gemeente niet bekend of er daadwerkelijk meer overlast is of dat meer mensen bereid zijn om een melding te doen.

Patronen
De patronen worden met de hand opgeruimd, omdat ze door hun ronde en gladde vorm niet goed door veegwagens kunnen worden opgeveegd. Ook kunnen de patronen vast komen te zitten tussen de klinkers, waardoor ze extra moeilijk zijn te verwijderen. De gemeente ziet niets in het inzamelen van de patronen, omdat het de populariteit ervan kan doen toenemen.

Lees ook: 'Steeds meer overlast door slagroompatronen'

Om de problematiek van lachgasgebruik te bespreken zijn er in Noord en Nieuw-West bijeenkomsten gehouden tussen onder meer de politie, de GGD en Jellinek. Het college ziet niets in een brede publiekscampagne om het lachgasgebruik tegen te gaan, omdat de gemeente jonge kinderen niet op het idee wil brengen om lachgas te gaan gebruiken.

Lees ook: Stadsdeelvoorzitter Nieuw-West wil verkoop lachgas inperken

40 procent
Uit een onderzoek uit 2016 onder vijfde en zesde klassers op het havo/vwo in Amsterdam blijkt dat 40 procent van de leerlingen ooit lachgas heeft gebruikt. Uit landelijk onderzoek uit 2017 onder middelbare scholieren van 16 jaar had 17 procent ooit lachgas gebruikt. Het college zegt de komende periode de ontwikkelingen met betrekking tot de overlast van lachgaspatronen nauwlettend in de gaten te houden.