112

NL
V

Opnieuw onrust binnen brandweer: nu vanwege Leen Schaap bij Buitenhof

5 januari 2019, 15.25 uur · Aangepast 5 januari 2019, 17.49 uur

De rust lijkt nog lang niet terug binnen de Amsterdamse brandweer. Morgen geeft commandant Leen Schaap een interview bij Buitenhof en daar zijn de ondernemingsraad en de uitrukdienst alles behalve blij mee. Brandweerlieden zijn verbolgen over het feit dat Schaap eerst met de media praat, in plaats intern gesprekken voert.

Ruim twee weken geleden verscheen het rapport 'Bouwen aan vertrouwen' van oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm. Zoals de titel aangeeft, moet vanuit de korpsleiding en (vertegenwoordigers van) de uitrukdienst het vertrouwen wederzijds hersteld worden. Sinds het rapport is uitgekomen, hebben de korpsleiding en de ondernemingsraad (OR) nog niet met elkaar gesproken.

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap trad al vijftig keer op tegen personeel

Dat Leen Schaap nu eerst met de media gaat praten, voordat hij van gedachten wisselt over het rapport met de uitrukdienst en de ondernemingsraad, zorgt voor veel woede binnen het korps. 'Het gaat maar door. Zelfs nu het rapport is verschenen. Het is jammer er niet eerst intern gesproken wordt over wat er moet gebeuren', zegt een brandweerman, die anoniem wil blijven, tegen AT5.

OR stuurt brief
Ook de ondernemingsraad heeft inmiddels vanwege het aanstaande interview een brief, die in handen is van AT5, naar Leen Schaap gestuurd. De OR zegt daarin dat zij de voornaamste conclusie van Van Uhm, het herstellen van vertrouwen, onderstreept. De ondernemingsraad is 'verbaasd en teleurgesteld' over het feit dat Schaap nu eerst zijn verhaal gaat doen bij Buitenhof. 'Het verbeteren van het overlegklimaat wordt hiermee niet gediend', schrijft de OR aan de commandant.

Schaap: ik was wel waarderend
In een uitgelekte mail aan de managers bij de Amsterdamse brandweer heeft Leen Schaap ook kort inhoudelijk gereageerd op het rapport van Van Uhm. Daarin stelt Schaap onder andere dat hij wel degelijk waarderend is geweest richting de uitrukdienst. 'Om te kunnen verbinden en vertrouwen te winnen was het noodzakelijk voor ons om eerst te begrenzen, te normaliseren. Dat hebben we de afgelopen 2,5 jaar gedaan en dan is het logisch dat het waarderende deel van ons leiderschap in de organisatie wat minder gezien en gevoeld werd. Overigens ben ik van mening dat dit waarderende deel wel degelijk aanwezig is geweest', schrijft Schaap. 

Lees ook: Van Uhm: modernisering brandweer moet doorgaan ondanks gebrek aan vertrouwen

Van Uhm merkte juist op in zijn rapport dat dit deel er niet of nauwelijks is geweest sinds Schaap in de zomer van 2016 brandweercommandant werd. 

Extra vergadering
Bronnen binnen de Amsterdamse brandweer zeggen tegen AT5 verbaasd te zijn over de conclusies die Schaap nu zelf trekt in de mail aan de managers. Hij lijkt hiermee volgens hen afstand te nemen van één van de belangrijkste bevindingen die Van Uhm heeft gedaan bij het korps. De ondernemingsraad heeft inmiddels een extra vergadering gehouden en verwacht op korte termijn met een uitgebreide reactie te komen.

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap trad al vijftig keer op tegen eigen personeel

Een woordvoerder van de brandweer zegt in een reactie namens de korpsleiding het niet gek te vinden dat Schaap nu met de media praat. Mede omdat Schaap één van de opdrachtgevers is geweest van het rapport, zo stelt de voorlichter. Ook zegt zij dat de korpsleiding wel degelijk de adviezen van het rapport van Van Uhm onderschrijft.