Stad

Raad wil onderzoek naar lage vaccinatiegraad in Amsterdam

14 maart 2019, 18.21 uur · Aangepast 14 maart 2019, 19.06 uur

AT5
AT5

De gemeenteraad wil dat er een onderzoek komt naar de beweegredenen van jeugdigen - en hun ouders - om zich niet te laten vaccineren.

VVD-raadslid Dorienke de Grave-Verkerk had een motie ingediend en die heeft de raad vanmiddag aangenomen. Het onderzoek moet zowel de actieve weigering als de reden van het gebrek aan motivatie te vaccineren in kaart brengen. 

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek dat eind vorig jaar van alle 13 -en 14-jarigen in Amsterdam 77 procent zich liet vaccineren tegen meningokokken. Dat is zo'n 10 procent minder dat in de rest van Nederland, waar het opkomstpercentage op 86,5 procent lag. 

Lees ook: Wethouder Zorg doet oproep: 'Laat je vaccineren tegen meningokokken'

Afname vaccinaties
Eind januari werd bekend dat de vaccinatiegraad in Amsterdam de afgelopen jaren is afgenomen. Voor de meeste vaccinaties ligt de vaccinatiegraad in Amsterdam tussen de 0,8 en 2,3 procent lager dan landelijk. In vergelijking met andere grote steden als Utrecht, Rotterdam en Den Haag is het percentage gevaccineerde zuigelingen zelfs twee tot drie procent lager. Dit bleek uit beantwoording van de vragen van De Grave-Verkerk. 

Kritische ouders
Het stadsbestuur gaf toen aan dat de afname onder andere komt door een groep kritische, veelal hoogopgeleide ouders in Amsterdam, die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen. Andere ouders hebben dusdanige problemen, bijvoorbeeld financieel, dat vaccineren geen prioriteit is. Ten slotte is er veel in- en uitstroom van gezinnen in Amsterdam, waarbij niet alle kinderen en jongeren al voldoende zijn gevaccineerd.

Meningokokken
Op 18 april en 20 juni vinden er voor Amsterdamse jongeren inentingsacties plaats in de RAI. De VVD hoopt dat er door dit onderzoek een hoge(re) opkomst kan worden bereikt.