Start van hoofdcontent

Stad

nl

Diemense raad zoekt juridische strohalm om biomassacentrale tegen te houden

5 april 2019, 10.48 uur

De Diemense gemeenteraad heeft juristen in de arm genomen om te onderzoeken of er toch nog juridische gronden zijn om de geplande biomassacentrale tegen te houden. Energiebedrijf Nuon Vattenfall wil de centrale in 2022 in gebruik nemen.

De voltallige Diemense raad sprak zich eind januari uit tegen de komst van de biomassacentrale. Met grote tegenzin ging een meerderheid van die gemeenteraad diezelfde dag toch akkoord met het afgeven van een zogeheten verklaring van geen bedenkingen, omdat er geen wettelijke gronden waren om die te weigeren.

Lees ook: Zorgen om biomassacentrale Diemen blijven: 'Het is een stille ramp'

De komende maanden kunnen voor- en tegenstanders zienswijzen tegen de plannen indienen. Het dagelijks bestuur (presidium) van de gemeenteraad heeft daarop nu een, naar eigen zeggen gerenommeerd, advocatenkantoor ingeschakeld om te onderzoeken of er een juridisch houdbare grond te vinden is om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

Lees ook: Verzet tegen biomassacentrale Diemen: 'Je bent veel CO2 aan het opwekken'

Naar verwachting leggen de advocaten nog voor juli de uitkomsten van dit onderzoek aan de gemeenteraad voor. De raad kan dat advies vervolgens meenemen in het uiteindelijke besluit om de verklaring van geen bedenkingen wel of niet af te geven. 'Het is een kleine kans, maar we kijken of er toch nog haakjes te vinden zijn', zegt griffier Hans Nubé in een reactie.

Nuon Vattenfall laat via een woordvoerder weten de uitkomsten rustig af te wachten. 'Het is een democratisch proces en het is ieders goed recht om onderzoek te doen en te checken of het wel of niet kan.'