Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Wie is de beste partij om het Slotervaart te kopen?

25 juni 2019, 06.57 uur · Aangepast 9 juli 2019, 21.25 uur · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Maandag werd bekend dat het bod van de gemeente Amsterdam op het leegstaande pand van het MC Slotervaart is afgewezen. Het bod was volgens de curatoren te laag. Zij willen graag een deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff. Wie is nu de beste partij om het pand van het voormalige MC Slotervaart aan te kopen? AT5 vroeg het aan de gemeente, vastgoedbedrijf Zadelhoff, de curatoren en oud-medewerkers van het voormalige ziekenhuis.

De curatoren
Volgens de curatoren is de deal met vastgoedbedrijf Zadelhoff voor alle partijen de beste. Voor de schuldeisers, de bank, het UWV, de Belastingdienst en ook voor de voormalige medewerkers van het ziekenhuis, die ook nog steeds op hun geld wachten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld toeslagen zoals de uitbetaling van PLB-uren (persoonlijke levensfase budgetten) of vakantie-uren. 

Op de vraag in hoeverre Zadelhoff kan waarborgen dat het pand straks een laagdrempelige buurtzorgfunctie zal krijgen zegt Marcel Paapst, woordvoerder van de curatoren: 'Ook Zadelhoff wil een laagdrempelige zorgfunctie. Zadelhoff zal een vooraf afgesproken lage huurprijs vragen waaraan een maximum is verbonden. De bedoeling is juíst dat de zorg die hier verleend gaat worden, betaalbaar is.'

Lees ook: Bod van gemeente op Slotervaartziekenhuis afgewezen

De gemeente
De gemeente vreest dat met de verkoop aan het vastgoedbedrijf er juist niet zal worden voldaan aan die laagdrempelige buurtzorgfunctie die nodig is voor de stad. De gemeente is teleurgesteld over het afwijzen van het bod dat ze deden om het voormalig ziekenhuispand in handen te krijgen.

Een woordvoerder van zorgwethouder Kukenheim laat weten: 'Voor de gemeente zijn drie dingen belangrijk. Allereerst vinden we het van belang dat de (betaalbare) buurtzorgfunctie op de locatie van MC Slotervaart behouden blijft. Daarnaast willen we de regie houden op de ontwikkeling van het gebied, waarbij ook de buurt goed wordt betrokken.'

De gemeente wil huisartsenposten, fysiotherapeuten en mogelijk een polikliniek in het pand huisvesten. Ook moet er zo snel mogelijk een zorgvuldig onderzoek komen naar de oorzaken van het faillissement en de aansprakelijkheid van het ziekenhuisbestuur. In ieder geval vóór het pand van eigenaar wisselt.

Aanstaande woensdag gaat de gemeente in hoger beroep waarbij ze de rechter vraagt om de curatoren te verplichten tot het instellen van een oorzakenonderzoek naar het faillissement. De gemeente wil namelijk voorkomen dat de voormalig eigenaren van het MC Slotervaart, Loek Winter en Willem de Boer, zeggenschap houden.

Aandelen overgedragen
Volgens Marcel Paapst hoeft de gemeente niets te vrezen als Zadelhoff het pand koopt. 'Er is afgesproken dat alle aandelen van het ziekenhuis die Winter en De Boer in handen hebben, worden overgedragen aan Zadelhoff. De twee komen pas weer in bezit van de aandelen als uit het oorzakenonderzoek naar het faillissement zou blijken dat hen geen blaam treft. Als wij nu een onderzoek moeten betalen, gaat dat weer af van het geld dat toekomt aan de schuldeisers.'

De gemeente heeft op dit moment 'op hoofdlijnen' gesproken met Zadelhoff over de voorwaarden die ze hebben gesteld. 'Het moet nog worden uitgewerkt en vastgelegd. Zadelhoff heeft inmiddels gezegd aan onze doelstelling te voldoen maar heeft ook aanvullende randvoorwaarden gesteld, dus we moeten bekijken of we er met elkaar uit gaan komen.' Om welke randvoorwaarden het hier gaat wilden beide partijen niets zeggen.

Lees ook: Rechter zet gemeente buitenspel in onderhandelingen over koop MC Slotervaart

De oud-medewerkers
Volgens Roos Blom, als psycholoog verbonden aan het MC Slotervaart en destijds vice-voorzitter van de Ondernemingsraad, is het het allerbelangrijkste dat de buurtzorgfunctie behouden blijft. 'Het is moeilijk te zeggen of die buurtfunctie gewaarborgd is bij een aankoop door Zadelhoff. Daarnaast is het van essentieel belang dat het onderzoek naar het faillissement snel van de grond komt. Waarom zou dat niet parallel kunnen lopen met de onderhandelingen over de aankoop?', zegt Blom. Een kwestie van geld kan het niet zijn. Iedere dag dat het pand langer open is, kost al bakken met geld.'

Blom, die nog steeds in contact staat met veel voormalig medewerkers van het MC Slotervaart zegt dat oud-personeel verschillend denkt over wie de beste partij is. 'Er zijn medewerkers die nog veel geld tegoed hebben aan PGL- of vakantie-uren of eindejaarsuitkeringen. Sommigen wachten op wel tienduizend euro. Die zullen gebaat zijn met een verkoop aan Zadelhoff. Maar anderen vinden het belangrijker dat de buurtzorgfunctie behouden blijft. Het siert de gemeente, als niet-commerciële partij, dat ze die voorop stellen.' Ook vreest Blom dat de lage huurprijzen, die Zadelhoff heeft beloofd, tijdelijk zijn. 'Het kan zijn dat dat nu is afgesproken. Maar hoe is dat over vijf jaar? Het is uiterst belangrijk dat er huisartsen in deze buurt blijven.'

Het vastgoedbedrijf
Zadelhoff gaf vandaag aan niets te melden te hebben over de kwestie. 'Het is op dit moment een zaak tussen curator en gemeente', aldus het vastgoedbedrijf.