Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

'Als een van de fouten niet zou zijn gemaakt, had Joost nog geleefd'

13 november 2019, 20.49 uur · Door Redactie

Politici en advocaat Richard Korver reageren verontwaardigd op de handelswijze van de verschillende instanties die zich bezighielden met Philip O., de dader van de in 2017 gepleegde metromoord. Ondanks dat O. behandeld werd nadat hij verschillende misdrijven had gepleegd, kon hij in metro 53 de 38-jarige Amsterdammer Joost Wolters doodsteken. 

Uit een vandaag gepubliceerd rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt dat er fouten zijn gemaakt door het Openbaar Ministerie, de reclassering, de gevangenis in Vught en de psychiatrische kliniek van het AMC. Zo wist de dader jeugd-tbs te ontlopen en kwam hij in de verkeerde kliniek terecht. 

Heel ernstig

'Uit het rapport blijkt dat alles wat in de documentaire van AT5 naar voren is gekomen, klopt', zegt advocaat Richard Korver, die de nabestaanden van Joost Wolters bijstaat. 'Dat is heel ernstig. Want er is fout op fout op fout gemaakt. Als maar een van die fouten niet zou zijn gemaakt, dan zou Joost nu nog hebben geleefd.'

Overigens wil de Inspectie in het rapport die conclusie niet trekken. 'Ze zeggen tegen ons dat het een politieke conclusie is', vertelt Korver. 'Dat vinden wij een beetje laf. Want als je het inspectierapport leest, dan volgt dat vanzelf uit wat daar is opgeschreven.'

AT5

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg spreekt van een 'ontluisterend beeld van falend overheidsoptreden en verzakende GGZ'. 'Blijkbaar slagen de instanties er niet eens in om mensen, die al concreet hebben laten zien hoe gevaarlijk ze zijn, onschadelijk te maken door ze vast te houden.'

Van Toorenburg vroeg eerder al een debat over de gang van zaken rondom Philip O., een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dat verzoek. Ze verwacht dat het debat binnen een paar weken plaatsvindt.

'Wij willen zeker weten dat hieruit lering is getrokken', zegt Van Toorenburg. 'We willen ook over de GGZ spreken die teveel info achter houdt en een beroep doet op "privacy". Het Openbaar Ministerie heeft overigens ook nauwelijks meegewerkt. Dat is ook bizar.'

Gruwelijke conclusie

'Deze moord had voorkomen kunnen worden', stelt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. 'Dat is een gruwelijke conclusie, vooral voor de nabestaanden. De risico’s waren bekend, maar daar is niks mee gedaan. Informatie is niet gedeeld, waardoor Philip O. telkens door het net is geglipt. '

Ze ziet gelijkenissen met de moorden op Anne Faber en Els Borst. 'Dit zijn geen incidenten meer, maar structurele fouten. Ik wil dat minister Dekker daar naar gaat handelen. Hij moet actie ondernemen om de samenleving te beschermen.'