Start van hoofdcontent

Misdaad

nl

Capaciteitsproblemen politie eisen tol: mes in specialistische teams en bureaus eerder dicht

27 november 2019, 11.58 uur · Aangepast 27 november 2019, 13.00 uur
Door Redactie · Foto: AT5 / Luuk Koenen

De capaciteitsproblemen bij de Amsterdamse politie zijn zo groot geworden, dat de driehoek (politie, justitie en burgemeester) ingrijpende maatregelen neemt om toch genoeg agenten op straat te houden. Op korte termijn worden binnen het korps teams tegen onder meer overlast en veel voorkomende criminaliteit opgeheven en sluiten negen politiebureaus vanaf 18.00 uur de deuren.

AT5

Burgemeester Femke Halsema schrijft aan de gemeenteraad dat het gaat om een 'pijnlijke, doch welbewuste beslissing'. Volgens Halsema is de nood inmiddels zo hoog geworden, dat zelfs de basispolitiezorg in de districten onder druk staat.  'De herhaalde oproep van de driehoek voor 500 extra agenten en het meermaals luiden van de noodklok bij de minister van justitie en veiligheid hebben tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid. (..) Het water staat ons, zoals u weet, aan de lippen.'

Quote

'Het water staat ons, zoals u weet, aan de lippen'

burgemeester Femke halsema

Amsterdam kampt al tijden met een tekort aan 500 fte's aan manschappen. Door de moord op advocaat Derk Wiersum en de daarna benodigde extra inzet voor opsporing en beveiliging van kwetsbare personen, is de overbelasting en roosterdruk alleen maar groter geworden. Niet alleen binnen de basisteams, maar ook binnen de opsporing is de druk te hoog. Halsema schrijft dat een groot aantal onderzoeken op het gebied van zware criminaliteit stil ligt en dat de druk op het personeel leidt tot 'ziekteverzuim, verminderd moreel en uitstroom van personeel'.

Verstrekkende maatregelen

Om de basistaken te kunnen blijven uitvoeren en 'de roosterdruk te normaliseren' worden er voor in ieder geval de komende zes maanden de volgende verstrekkende maatregelen genomen. Zo wordt het mes gezet in de extra politie om de binnenstad leefbaarder te maken. De extra agenten die onder meer de laatste jaren op de Wallen actief waren om daar de overlast te verminderen, zullen worden overgeheveld naar de basisteams. 

Politiebureaus eerder dicht

Negen politiebureaus in de stad zijn alleen nog geopend tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Daardoor blijven nog maar vijf bureaus 24 uur per dag geopend, te weten Bureau Burgwallen, Bureau Boven IJ, Bureau Meer en Vaart, Bureau Flierbosdreef en Bureau Van Leijenberghlaan. 

'15 procent minder zaken behandeld'

De vier teams die gekoppeld zijn aan de districten voor het afhandelen van veelvoorkomende criminaliteit (CUBT) zullen voor een kwart van hun diensten worden ingezet binnen de basisteams. Naar schatting zullen hierdoor 10 tot 15 procent minder zaken kunnen worden behandeld. Het aantal geprioriteerde zaken dat blijft liggen neemt hierdoor verder toe, aldus Halsema.

AT5

Horecateam opgeheven

Verder wordt het team dat zich richt op transportcriminaliteit en de criminele taxibranche stopgezet en wordt het horecateam dat zich richt op 'veilige, eerlijke en transparante horeca' opgeheven.

Het team dat in actie komt bij noodhulp in het havengebied wordt overgeheveld naar de basisteams. Hierdoor is het volgens Halsema geen deskundigheid meer rond incidenten bij bedrijven met gevaarlijke stoffen. Bij bedrijfsongevallen zal dit betekenen dat de politie het terrein niet kan betreden en dit moet overlaten aan de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).

15.000 diensten

Met de maatregelen zullen naar verwachting circa 15.000 diensten naar de basisteams verschuiven. De komende maanden kijkt de politie in afstemming met de gemeente en het Openbaar Ministerie naar de middellange en lange termijn maatregelen om de capaciteit binnen de basisteams structureel te versterken. Ook wordt gekeken of bepaald administratief werk naar gemeentepersoneel kan worden overgeheveld en wordt overwogen om strikter te kijken naar de evenementenkalender van komend jaar.

Volgens de driehoek kunnen de genomen maatregelen niet los worden gezien van de beschikbare capaciteit en middelen voor de aanpak van veiligheidsvraagstukken als ondermijning, drugshandel, radicalisering en terrorisme. 'De eventuele financiële gevolgen voor de uitvoering van deze programma's worden in de aanloop van de voorjaarsnota in kaart gebracht.'