Start van hoofdcontent

Stad

nl

Wethouder wil jongeren met ernstige schulden uit moeras trekken door deel kwijt te schelden

14 januari 2020, 07.15 uur · Aangepast 14 januari 2020, 10.25 uur · Door Redactie

Amsterdam gaat jongeren met problematische schulden veel intensiever helpen tot ze weer helemaal schuldenvrij zijn. De gemeente wil de schulden overnemen van schuldeisers en zal een deel van het bedrag zelfs kwijtschelden als de jongere gestelde doelen behaalt. 

Wethouder Moorman (Schulden)

Wethouder Marjolein Moorman heeft de plannen vandaag gepresenteerd. Volgens de gemeente zijn er zeker een paar duizend Amsterdamse jongeren met problematische schulden. 'Je kan daardoor verkeerde keuzes maken die een goede toekomst in de weg staan', zegt Moorman.

Opleiding stoppen

Zo kan een jongere besluiten om met de opleiding te stoppen om de schuld zo snel mogelijk af te betalen, vertelt de wethouder. 'Terwijl dat voor je toekomst op langere termijn juist averechts werkt. We vinden het daarom belangrijk dat jongeren schuldenvrij kunnen beginnen.'

De gemeente wil in februari starten met een proef waaraan 150 Amsterdamse jongeren tot 27 jaar  meedoen. Zij hebben een schuld opgebouwd van minstens 3.000 euro waardoor ze in de problemen zijn gekomen. Bij succes zal de proef worden uitgebreid.

Onverstandige uitgaves

De jongeren die in de problemen zitten, kunnen schulden hebben opgebouwd door uiteenlopende zaken. Moorman: 'Het kunnen onverstandige uitgaves zijn die iemand op zijn achttiende heeft gedaan en waar je dan lang voor moet boeten.'

Quote

'Je kan door schulden verkeerde keuzes maken die een goede toekomst in de weg staan'

wethouder Marjolein moorman

Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand na zijn 18de verjaardag niet wist dat hij een zorgverzekering moest afsluiten en daardoor na enkele maanden meteen een grote achterstand heeft. Daardoor kan hij misschien ook niet meer de telefoonrekening betalen waardoor de incasso's verder oplopen. 

Schulden overnemen

De gemeente wil dan in gesprek gaan met de schuldeisers die de jongere dan heeft, zodat de schulden kunnen worden overgenomen. Als die schuldeisers daarmee instemmen, zal de jongere niet meer bij verschillende instanties schulden hebben, maar alleen bij de gemeentelijke Kredietbank. Alleen al dat gegeven moet de stress onder de jongeren verminderen, denkt de wethouder.

Tegelijkertijd moet er een begeleidingsplan worden gemaakt met een coach. Daarin moeten concrete doelen staan over bijvoorbeeld het vinden van werk of het behalen van een opleiding. Als de jongere een doel behaalt, zal tussentijds een deel van de schuld worden kwijtgescholden. 'Hierdoor wordt de jongere gestimuleerd om het hele plan te voltooien', zegt de wethouder. 

Aflossen

Hoeveel euro wordt kwijtgescholden, varieert per jongere. De jongere moet zijn schulden in ieder geval naar draagkracht aflossen. Als hij dus niet zo veel verdient, zal het maandelijks af te lossen bedrag lager zijn. 

De gemeente heeft 350.000 euro per jaar gereserveerd voor deze aanpak voor de 150 jongeren. Maar volgens wethouder Moorman betaalt dit bedrag zich uiteindelijk terug. 'Het voorkomt dat ze in de bijstand blijven hangen, stoppen met een opleiding of dat ze psychische hulp nodig hebben door de schuldenstress.'

Geen cadeau

Het is volgens Moorman niet zo dat de jongeren de kwijtschelding van de schulden zomaar cadeau krijgen. 'Ze moeten er veel voor doen. Maar het helpt de samenleving als de jongeren een schuldenvrije start hebben.'