Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Gemeente gaat alle aandelen AEB verkopen

21 januari 2020, 10.31 uur · Aangepast 21 januari 2020, 19.05 uur
Door Redactie · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Het stadsbestuur heeft het besluit genomen om haar aandelen van het Afvalenergiebedrijf
(AEB) te verkopen. Een deel van de afvalverwerking wordt straks wel door de gemeente uitgevoerd.

Dat laat de gemeente zojuist weten. De komende maanden bereidt het college het verkoopproces verder voor. Dit bestaat onder meer uit een boekenonderzoek en het samenstellen van informatie voor potentiële kopers.

'Het is goed dat het college dit principebesluit tot verkoop van AEB heeft genomen en de uitgangspunten heeft bepaald', zegt wethouder Wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen). 'Dit brengt de verkoop van AEB een belangrijke stap verder. Ik wil alle medewerkers van AEB, en het bestuur, bedanken voor hun tomeloze inzet. Hierdoor is AEB hard op weg weer financieel gezond te worden.'

Quote

'Ik wil alle medewerkers van AEB, en het bestuur, bedanken voor hun tomeloze inzet'

Victor Everhardt, wethouder deelnemingen

Deze zomer werd er ook gesproken over verkoop van het AEB. Recyclebedrijf Beelen was van plan het AEB te kopen, maar andere wethouders wilden dat niet. Toenmalig verantwoordelijk wethouder Udo Kock stapte daarom op. Na het opstappen van Udo Kock probeerde het stadsbestuur het AEB te laten fuseren met de publieke afvalverwerker HVC. Dat mislukte, waarna wethouder Sharon Dijksma al aankondigde dat een veiling een serieuze oplossingsrichting' was.

Wel gaat een aantal publieke taken op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking naar de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beheer en de exploitatie van de recyclepunten waar Amsterdammers grofvuil en klein chemisch afval kunnen wegbrengen. Hierdoor komen zo’n 55 medewerkers in dienst bij de gemeente. 

'Naast dat we belangrijke keuzes hebben gemaakt voor het verdere verkooptraject, zijn er ook stappen gezet om als stad regie te houden over wat er met de Amsterdamse afvalstromen gebeurt op het gebied van hergebruik en verwerking', zegt Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). 

Quote

'Er zijn stappen gezet om regie te houden over wat er met de Amsterdamse afvalstromen gebeurt'

Marieke van Doorninck, wethouder Duurzaamheid

Wat er met Westpoortwarmte (WPW), dat stadswarmte aan huishoudens en bedrijven in Amsterdam levert, is nog niet duidelijk. WPW is een samenwerkingsverband tussen AEB en Vattenfall, waarbij ieder 50 procent van de aandelen in WPW heeft. Er worden twee scenario's uitgewerkt: de gemeente neemt het 50 procent belang in WPW over, of AEB verkoopt zijn deel aan Vattenfall of aan een andere derde partij.

Het besluit over de verkoop van de AEB aandelen van de gemeente wordt naar verwachting in april of mei voorgelegd aan de gemeenteraad.

AT5