Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Brandbrief van G4 aan Slob: noodmaatregelen lerarentekort bij lange na niet voldoende

21 januari 2020, 17.30 uur · Aangepast 21 januari 2020, 17.49 uur · Door Redactie

Dat er grote zorgen zijn om het lerarentekort is niets nieuws, maar de tekorten stijgen nog steeds en de in december gepresenteerde noodplannen van de overheid zetten geen zoden aan de dijk. Onderwijswethouder Marjolein Moorman vindt, met haar collega's uit de drie andere grote steden, deze noodmaatregelen van minister Arie Slob bij lange na niet voldoende. De onderwijswethouders hebben een brandbrief aan Slob geschreven.

Wethouder Moorman (Schulden)

Het kabinet presenteerde op 16 december de noodmaatregelen voor de zogeheten 'G4-steden', maar volgens de wethouders was dit een veel rooskleurigere weergave van de werkelijkheid en lijken de problemen minder groot dan ze daadwerkelijk zijn. De 'grote steden' pleiten daarom nogmaals voor veel meer steun vanuit Den Haag.

In het Amsterdamse onderwijs is het dweilen met de kraan open. In de brief refereren ze naar een onderzoek van Arbeidsmarktplatform PO, waaruit blijkt dat de uitstroom van leraren uit de grote steden verder toeneemt. Een gevolg daarvan is dat de werkdruk verder toeneemt en een gevolg daar weer van is dat er steeds meer personeel uitvalt. 

'We zien bovendien dat de tekorten het grootst zijn juist op die scholen waar de kinderen goede leraren het meest nodig hebben, omdat ze van huis uit minder meekrijgen', staat in de brief aan Slob.

Maatregelen

Eerder pleitte Moorman al voor een hoger salaris voor leraren in het primaire en speciaal onderwijs. 'In het voortgezet onderwijs bestaat een dergelijke toelage al. In de praktijk is terug te zien dat dit effect heeft: docenten in het voortgezet onderwijs in de Randstad zitten gemiddeld in een hogere salarisschaal dan leraren daarbuiten.'

Daarnaast schrijven de wethouders dat het lerarentekort binnen de G4 hoger is dan daarbuiten. 'Bovendien is de salariskloof in de Randstad nu ook groter, omdat de bestaande randstadtoelage ontbreekt voor het primair en speciaal onderwijs. Dit is een uiterst onwenselijke situatie.'

'Wij vrezen voor een situatie waarin niet alleen de onderwijskwaliteit in zijn geheel achteruit gaat voor alle kinderen, maar dit vooral de kinderen treft voor wie goed onderwijs het grootste verschil maakt. Zij ontvangen dan juist het minste onderwijs. Dit vinden wij volstrekt onacceptabel en wij zullen er dus alles aan doen wat in onze macht ligt om dit te voorkomen', schrijft Moorman.

'Structurele investering'

Deze structurele problemen kunnen volgens Moorman niet opgelost worden met de één miljoen euro die jaarlijks extra wordt vrijgemaakt. 'Het bedrag doet bij lange na geen recht aan de omvang van de crisis waarin ons onderwijs binnen de G4 zich momenteel bevindt.'

De grote uitstroom van leraren kan volgens haar niet met een jaarlijkse een miljoen worden gestopt. 'Daarvoor is de crisis te groot en is dus ook een veel grotere structurele investering nodig. Zolang deze structurele investering uitblijft, zijn de scholen in onze steden aangewezen op noodmaatregelen om de crisis te bezweren.'

Aankondiging noodplan

In de komende weken presenteren de G4 scholen hun noodplannen voor de korte termijn. Dit zal bestaan uit het vergroten van klassen, grotere inzet van onbevoegden voor de klas en het verminderen van de onderwijstijd, bijvoorbeeld door een vierdaagse lesweek te hanteren.