Start van hoofdcontent

Stad

nl

Herinrichting Eerste Oosterparkstraat vertraagd: 'Je verwacht hier geen oude kademuur '

27 maart 2020, 12.53 uur · Door Redactie

De Eerste Oosterparkstraat wordt opnieuw ingericht en dat heeft gevolgen voor het verkeer. 'De straat is oud en heel erg aan vervanging toe', zegt omgevingsmanager Sammy Schoondermark in een gesprek met AT5's Het Verkeer.

Verkeersregelaar - Verkeersregelaar Eerste Oosterparkstraat

Door onverwachte vondsten in de bodem verloopt een aantal werkzaamheden niet volgens planning. 'Er wordt vooraf altijd bodemonderzoek gedaan, maar soms duikt er toch iets onverwachts op'. 

Het profiel van de  Eerste Oosterparkstraat voldoet niet meer aan wat de straat nodig heeft. Om de straat te verbeteren worden de trottoirs breder gemaakt, gaan de fietsers samen met de auto's op de weg en komen er ook kleine terrasjes. Daarnaast wordt alles in de ondergrond vervangen. Op dit moment worden de gasleidingen en riolering vernieuwd. 

Onverwachte vondsten

Ondanks bodemonderzoek waarbij vooraf op verschillende plekken geboord wordt en gekeken wordt of er tekenen uit de geschiedenis zijn die wijzen op vervuiling, kunnen er toch bijzondere verrassingen opduiken. 'We komen heel veel dingen tegen in de ondergrond die we niet hadden verwacht. Zo kwamen we een oude kademuur tegen en ook een heel trottoir op twee meter diepte, gewoon een oude weg. Je verwacht hier niet dat je op een oude kademuur stuit', zegt Schoondermark.

Tussen de Wibautstraat en de Weesperzijde moet een gedeelte van de bodem gesaneerd worden. Hierdoor lopen sommige werkzaamheden vertraging op.

Quote

'Huisartsenpost vroeg parkeerplaatsen voor patiënten die in de auto op hun beurt moeten wachten'

omgevingsmanager Sammy Schoondermark

Ook op bouwplaats maatregelen tegen Corona

Uiteraard heeft de coronacrisis ook gevolgen voor de werklieden. 'De aannemer werkt nu zoveel mogelijk met een vaste bezetting. En in de pauze kunnen de mannen niet meer met z'n allen tegelijk in één keet. Ze moeten gespreid eten en koffiedrinken in verschillende keten. Daarnaast kregen we het verzoek van de huisartsenpost in de Eerste Oosterparkstraat om meer parkeerplaatsen beschikbaar te stellen, voor artsen en voor patiënten die in de auto op hun beurt moeten wachten. Dus hebben we een parkeerverbod aangevraagd om in de Camperstraat plekken te reserveren'.

Quote

'We hebben handgel bij ons en houden bovendien anderhalve meter afstand'

Verkeersregelaar

AT5

Geen autoverkeer, wel laden en lossen

Tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand autoverkeer mogelijk in de Eerste Oosterparkstraat. Laden en lossen mag wel en bewoners kunnen ook hun garage bereiken. Wanneer de Eerste Oosterparkstraat niet via de Weesperzijde bereikbaar is kan bestemmingsverkeer de straat inrijden via de Oetgensdwarsstraat. Bij de afzetting kunnen ze keren en vervolgens de straat via de normale route (via kruising Wibautstraat) verlaten.

Voor fietsers en voetgangers is de straat toegankelijk. Fietsers worden indien nodig begeleid door een verkeersregelaar. 'Tis voor de veiligheid van de mensen', licht hij toe.  Ook houdt hij rekening met zijn eigen veiligheid: 'We hebben handgel bij ons en houden bovendien anderhalve meter afstand'.  Nood-en hulpdiensten kunnen er altijd langs.

Het gedeelte van de Eerste Oosterparkstraat tussen de Wibautstraat en de Iepenweg moet eind mei klaar zijn. Het deel tussen de Iepenweg en de Beukenweg is naar verwachting in november klaar. Wanneer het stuk tussen de Wibautstraat en de Weesperzijde gereed zal zijn is nog onduidelijk in verband met de sanering.