Start van hoofdcontent

Stad

nl

Veilig klassikaal lesgeven in tijden van corona: kan dat wel?

15 april 2020, 20.28 uur · Door Redactie

Bijna een maand na de sluiting van de scholen, verlangen leerlingen, hun ouders en de scholen zelf steeds meer terug naar les op school. Maar er is vooral ook behoefte aan duidelijkheid en kennis. Want als de scholen straks weer open mogen, hoe geef je dan veilig les?

Thuisonderwijs werkt voor de ene leerling minder goed dan voor de ander. Om te voorkomen dat daardoor sommige kinderen achterstanden oplopen,  hebben ze nu op basisschool de Krijtmolen in Noord alvast de deuren geopend voor een zo klein mogelijke groep van nu elf leerlingen.

'Dat doen we in de centrale hal, zodat we 1,5 meter afstand kunnen houden', vertelt directeur Jorrit Liesting. 'Verder hebben we overal zeeppompjes neergezet om ervoor te zorgen dat iedereen in ieder geval zijn handen schoon kan houden.'

1,5 meter afstand niet te doen

De kinderen zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Enerzijds omdat zij elkaar weer kunnen zien, maar ook omdat ze op school beter kunnen leren. 'Mijn moeder is ziek en als ik daar ga werken moet ze steeds bij mij komen zitten en dat is niet fijn voor haar. Dus daarom mag ik nu hier werken', vertelt een van hen. 

Haar leraren merken wel op dat het knap lastig is om klassikaal les te geven én je te constant houden aan de richtlijnen van het RIVM. 'Dat is eigenlijk niet te doen', vertelt leerkracht Elmer de Gruijl. 'Je wilt toch kinderen iets uitleggen of meekijken op beeldschermen. Dat kun je niet vanaf 1,5 meter doen.'

Duidelijk advies

Leerkrachten zitten momenteel met veel vragen, blijkt ook uit een enquête die de Algemene Onderwijsbond (AOb) hield onder 5000 leden. Het kabinet beslist volgende week dinsdag of de scholen nog langer dicht moeten blijven. Tamar van Gelder van de AOb hoopt dat dan ook helderheid komt over hoe je als school veilig open kan gaan. 

'Wij hopen dat er dan een heel duidelijk advies ligt van het RIVM. Dat het knip en klaar is hoe we met kinderen en jongeren om kunnen gaan, hoe je met elkaar 1,5 meter afstand kan organiseren: hoe je dat doet. Dus we hopen op een goed advies van het RIVM', aldus Van Gelder.