Start van hoofdcontent

Stad

nl

Bewoners De Eendracht in Nieuw-West blijven verstoken van een busverbinding

8 juni 2020, 21.16 uur · Door Redactie

Bewoners van woonwijk De Eendracht in Geuzenveld hoeven op korte termijn niet te rekenen dat hun geliefde bus 21 terugkeert in de wijk. De gemeente concludeert dat het niet de financiële mogelijkheden heeft om een ov-verbinding naar de wijk aan te leggen.

Ondanks vele protesten werd in 2015 de enige ov-lijn in De Eendracht, een wijk met zo'n 2500 inwoners, geschrapt. Veel bewoners willen dat de bus weer in de wijk komt, maar volgens het GVB wordt daardoor de bereikbaarheid van de rest van Geuzenveld slechter en duurder.

In sommige gevallen moet er ruim een kilometer gelopen worden naar de dichtstbijzijnde halte. De gemeente heeft daarom afgelopen jaar onder de bewoners een onderzoek laten doen naar ander vervoer in de buurt. Daaruit komt naar voren dat er behoefte is aan (openbaar) vervoer dat betrouwbaar en relatief dichtbij is. Ook wordt de buurtbus amper gebruikt, sommigen noemen die onbetrouwbaar.

Buurtbus stimuleren

'Binnen de huidige financiële kaders is het niet mogelijk om als gemeente een passende oplossing te
bieden voor het mobiliteitsvraagstuk voor De Eendracht gegeven de wensen van de bewoners', schrijft  wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) in een brief aan de gemeenteraad.

Als alternatief denkt de gemeente eraan om het gebruik van de buurtbus te stimuleren. Ook wordt in overleg met bewoners bekeken of er behoefte is aan elektrische deel-(bak)fietsen, scooters en auto's. De gemeente is in gesprek met deelmobiliteitsaanbieders om te kijken of zij hun diensten ook in De Eendracht kunnen aanbieden.

In de toekomst zal bij een nieuwe OV-concessie worden gekeken naar de mobiliteitsbehoefte van de wijk.