Start van hoofdcontent

Stad

nl

Patiënten nog steeds dupe van coronacrisis: 'Kijken wat we wel en niet doen'

16 juni 2020, 17.42 uur · Door Redactie

De ziekenhuizen hebben de normale zorg inmiddels weer opgestart, maar nog steeds krijgt niet iedereen de behandeling die hij of zij wil. De Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam pleit ervoor om kritisch te kijken welke operaties en controles nog wel nodig zijn. 

Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland, schat dat 1 op de 25 Amsterdammers nog op zorg wacht. 'Dat is best een groot aantal. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel eens naar een ziekenhuis moeten. Soms voor spoed, soms voor een operatie  en soms omdat ze klachten hebben.'

Voor patiënten kan dat een groot probleem zijn. 'Ik hoorde een verhaal van een mevrouw van wie de voet afgezet moest worden, die niet geholpen kon worden', vertelt Veldman. 'En over mensen die een IVF-vruchtbaarheidsbehandeling willen, bijna te oud zijn en zich druk maken omdat ze zich afvragen of het straks nog wel kan.'

Quote

'Mensen die een vruchtbaarheidsbeshandeling willen en bijna te oud zijn, vragen zich af of het nog kan'

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland

Volgens haar moet de zorg nu blijvend veranderen, door meer via beeldbellen te werken en ook meer zorg uit te laten voeren door privéklinieken. Stella Zonneveld, directeur Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam, sluit zich daarbij aan, zij wil daarnaast dat er kritisch gekeken moet worden of controles of operaties wel nodig zijn.

'Mijn collega werd van de week nog gebeld door een cardioloog met de vraag of hij zijn patiënt wilde overtuigen om toch maar een operatie te overgaan', vertelt Zonneveld. Het ging om een 82-jarige, iemand die we tegenwoordig een kwetsbare oudere noemen. Met een matige gezondheid. Hij had zelf besloten dat hij dat niet meer wilde en ik denk dat dat ook heel passend kan zijn.'

Daarnaast denkt Zonneveld dat er soms onnodig scans worden gemaakt na klachten: 

AT5

Zonneveld zegt dat er nu wordt gekeken hoe kan worden voorkomen dat de wachtlijsten bij een eventuele tweede golf van coronabesmettingen in het najaar weer zo groeien. 'Zodat je niet weer een nieuw stuwmeer gaat krijgen. Maar dat je met elkaar goed gaat kijken, wat doe je wel en wat doe je niet.'

Veldman denkt dat de wachtlijsten niet 'een-twee-drie' weg te krijgen zijn. 'We moeten niet doen of er niks aan de hand is en  op de oude manier doorgaan. We moeten echt zoeken naar slimme oplossingen om heel veel mensen te helpen. In een beperkte tijd.'