Start van hoofdcontent

Stad

nl

Amsterdamse moslims zoeken eeuwige grafrust in Almere

15 juli 2020, 07.01 uur · Aangepast 15 juli 2020, 08.37 uur · Door Redactie

Het is één van de belangrijkste voorschriften vanuit het islamitische geloof: de eeuwige grafrust. Het liefst in land van herkomst, maar dat is in veel gevallen door de coronacrisis niet mogelijk. Veel Nederlandse gemeentelijke begraafplaatsen, ook die met islamitische gedeelten, kunnen het echter niet garanderen. Het gevolg: een stormloop op graven mét eeuwige grafrust in Almere.

Op Amsterdamse begraafplaatsen is geen eeuwigdurende grafrust. Nabestaanden kopen een graf voor een bepaalde periode. Verstrijkt die periode, dan kan het graf geruimd worden en ontstaat er weer plek. Maar in de islam is het ruimen van graven niet toegestaan.

De stormloop op plekken zoals in Almere is nieuw, maar de discussie is dat niet. Er wordt al jaren gepleit voor een islamitische begraafplaats in de stad. Nu komen de gesprekken in een stroomversnelling. Zo is er een werkgroep in het leven geroepen die de plannen verder vorm gaat geven. Elsa van de Loo zit in die werkgroep.

'Acute crisis'

'De reden dat onze werkgroep is begonnen is deze acute crisis. Mensen lagen in koelcellen omdat ze niet gerepatrieerd konden worden. Maar de wens komt niet van de een op de andere dag', vertelt zij. De commissie is op het moment in gesprek met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Quote

'We hebben de afgelopen maanden zeker 150 á 200 Amsterdammers begraven'

Ali karamatali, begrafenisondernemer in Almere

Dat de vraag naar eeuwige grafrust groot is, blijkt uit de grote interesse voor graven op de begraafplaats van Ali Karamatali in Almere. Hij kocht een eigen stuk grond van de gemeente waarop hij wél eeuwige grafrust kan garanderen. 'We hebben de afgelopen 2 á 3 maanden zeker 150 á 200 Amsterdammers begraven', legt hij uit. 

'Elkaar helpen'

De begraafplaats was eigenlijk voor de Surinaamse gemeenschap, maar toen de coronacrisis kwam kon hij geen nee zeggen. 'We moeten elkaar helpen, dat hebben we gedaan. Maar aan de andere kant is het resultaat wel dat wij binnenkort vol zitten'. Er zijn nog zo'n 200 plekken vrij, al is een groot deel daarvan al gereserveerd. Waarschijnlijk is er in oktober geen plek meer.

Dat het tot nu toe lastig is voor de gemeente Amsterdam om een begraafplaats met eeuwige grafrust te creëren, komt doordat het vaak om grond gaat waarbij rekening gehouden moet worden met bepaalde gemeentelijke regels. Desondanks is het volgens Elsa niet onmogelijk. 'Natuurlijk blijft ruimtegebrek een issue. Maar kijk bijvoorbeeld naar de buitenwijken: er is altijd wel een mogelijkheid.' 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938