Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Gelekte documenten nieuwe Meervaart: wethouders wilden 'icoon' in de Sloterplas

23 augustus 2020, 12.50 uur · Aangepast 3 september 2020, 08.04 uur · Door Redactie

Ambtenaren waren tegen, maar GroenLinks-wethouders Van Doorninck en Meliani wilden kost wat kost dat het nieuwe theater van de Meervaart in de Sloterplas wordt gebouwd. Ook moet de oever van de plas 'de nieuwe hotspot van Amsterdam' worden.

Dat staat in vertrouwelijke stukken waar data-analist Nico van Gog de hand op heeft weten te leggen en die tevens in bezit zijn van AT5.

Het gaat om de notulen van een vergadering van topambtenaren van wethouder Ruimtelijke Ordening, Marieke van Doorninck (GroenLinks). Het 'MT Ruimte en Duurzaamheid' spreekt elkaar op 12 mei van dit jaar in een Zoom-meeting. Hoewel Van Doornincks staf eigenlijk wil dat er gebouwd gaat worden op de plek waar de Meervaart nu zit, kantelt die opvatting. Uit het verslag: 'Een stuurgroep bestaande uit de wethouders Van Doorninck en Meliani gaf eind 2019 aan een voorkeur te hebben voor 'een icoon' in de Sloterplas.'

Quote

'De locatie op de plek van de huidige Meervaart is in de ogen van de commissie de verstandigste'

conclusie Commissie Ruimtelijke kwaliteit
Uit stukken blijkt dat de wethouders een 'icoon' in de Sloterplas willen

Dat is opvallend omdat eind 2019 er ook twee kritische adviezen over bouwen op het water op de buro's van de wethouders belanden. Er wordt gewaarschuwd voor aantasting van het groen, voor de nadelige ruimtelijke effecten en voor de hoge en moeilijk beheersbare bouwkosten. In één van de adviezen luidt de conclusie dan ook dat het 'het verstandigste is' om het nieuwe theater te bouwen op de plek aan het Osdorpplein waar de Meervaart nu al zit.

Die conclusie komt niet als zodanig terug in de samenvatting die de raad krijgt toegestuurd door wethouder Van Doorninck. Pas nadat raadsleden erom vragen, krijgen ze vlak voor de beslissende vergadering waarin de bouwlocatie wordt aangewezen, de integrale adviezen onder ogen.

Nieuwe Meervaart in de Sloterplas
Quote

'In de komende jaren zou commitment en budget geregeld moeten worden voor de hele oever'

uit vergadernotulen mt ruimte en duurzaamheid

'Als we in de plas gaan bouwen, dan zullen we laten zien hoe', staat er te lezen in het verslag. De ambtenaren pakken in mei de opdracht van de wethouders enthousiast op. Er wordt dan nog rekening gehouden met een bouwsom van 80 miljoen euro. De cijfers die daarna volgen zijn nog hoger en in officiële documenten lastig te interpreteren. Maar het project kost volgens de gemeente nu in totaal 99 miljoen.

En bij dat bedrag zou het wat de ambtenaren betreft niet moeten blijven: 'In de komende jaren zou commitment en budget geregeld moeten worden voor de hele oever. Dit is een grote kans voor het gebied om de nieuwe Hotspot van Amsterdam te worden.'

Van Gog heeft er een wrang gevoel bij. Volgens hem vertelden de wethouders 'een halve waarheid', is de besluitvorming tot nu toe ondemocratisch en vreest hij dat er nog meer groen zal sneuvelen. 'Wat ik ervan begrijp, dat wordt een soort pretpark in een pretpark.'

Quote

'Dit wordt een soort pretpark in een pretpark'

data-analist nico van gog
Data-analist Nico Van Gog

In een gezamenlijke reactie zeggen wethouders Van Doorninck en Meliani dat met de Nieuwe Meervaart de zuidwestoever van de Sloterplas 'een impuls' krijgt. Het gebouw past volgens hen in de verdere gebiedsontwikkeling van het Osdorpplein en voor toekomstige plannen geldt: 'Er wordt uiteraard zorgvuldig gekeken naar hoe die zich verhouden tot de hoofdgroenstructuur.'

Ook herhalen Van Doorninck en Meliani dat bouwen op de huidige locatie niet kan omdat de Meervaart dan voor langere tijd dicht moet. Een geschikt, tijdelijk ander onderkomen is er volgens de gemeente niet. Op de plek waar de Meervaart nu staat, kan na de verhuizing straks een hotel worden gebouwd.

Bouwen op de oude plek is volgens het stadsbestuur niet mogelijk