Start van hoofdcontent

Stad

nl

Burgemeester, politiechef en hoofdofficier: geen softdrugsverkoop meer aan toeristen in Amsterdam

8 januari 2021, 10.15 uur · Aangepast 8 januari 2021, 12.36 uur
Door Redactie · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Geen buitenlandse toeristen meer in de coffeeshops, alleen nog softdrugs voor mensen die in Nederland wonen. Dat is een van de belangrijkste ideeën van de Amsterdamse driehoek om het softdrugsbeleid te wijzigen. Als je alleen nog maar cannabis aan ingezetenen verkoopt dan kan ook het aantal coffeeshops in de stad drastisch omlaag. Dan kan de stad het met ongeveer 100 coffeeshops minder doen, schrijft de driehoek (burgemeester Halsema, de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie) in een brief aan de gemeenteraad.

Nu zijn er nog 166 coffeeshops (20 jaar geleden nog 283) in Amsterdam, maar uit het gepresenteerde onderzoek blijkt dat er in 2025 rond de 70 coffeeshops zouden moeten zijn om de lokale markt te voorzien van softdrugs. Die coffeeshops mogen dan niet allemaal van grote ketens zijn en krijgen een Amsterdams coffeeshopkeurmerk. De zaken die zo'n keurmerk hebben mogen dan een grotere handelsvoorraad in huis hebben.

Naast het verminderen van het drugstoerisme is de aanpak ook bedoeld om het cannabisgebruik onder jongeren terug te dringen en de softdrugsmarkt te beschermen tegen de negatieve effecten van de handel in harddrugs.

Bijzonder is dus dat buitenlandse toeristen hun wiet en hasj dus niet meer in de coffeeshop zouden kunnen kopen. Al eerder werd het I-criterium overwogen, bijvoorbeeld in de vorm van een wietpas, maar het werd tot nu toe niet ingevoerd. Of het er ook daadwerkelijk gaat komen moet nog verder worden uitgezocht, maar de driehoek zegt in de brief dat het 'haalbaar' geacht wordt. 

Illegale cannabismarkt

De driehoek laat weten dat het I-criterium wel een ongewenst neveneffect zou kunnen hebben: illegale cannabishandel op straat voor toeristen die er toch aan willen komen. Om dat te ondervangen 'moet rekening moet worden gehouden met een redelijke overgangstermijn'.

De driehoek wil die tijd gebruiken om onderzoek te laten doen naar de mogelijk ongewenste effecten van de maatregelen en de manier waarop deze effecten kunnen worden gedempt.

Keurmerk

Amsterdam zou ook moeten gaan werken met een keurmerk voor de coffeeshops die overblijven. Die zouden dan kunnen rekenen op een 'milder beleid'. 

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef) heeft de plannen uitgelegd in een brief aan de gemeenteraad. Hieronder kort het stappenplan voor de aanpak van het softdrugsbeleid:

'Uitgaand van de noodzaak om de vraag terug te dringen en het aanbod kleinschaliger en meer lokaal te maken en zodoende te komen tot een beheersbare en transparante cannabismarkt stelt de driehoek de volgende drie stappen voor':

  1. Het (gefaseerd) lokaal reguleren van de cannabismarkt, door het instellen van een Amsterdams coffeeshopkeurmerk. Voor bij het keurmerk aangesloten coffeeshops zal een milder bestuurlijk handhavingsregime gelden bij (in eerste instantie) vervoer van cannabis naar de coffeeshop, opslag van cannabis ten behoeve van de coffeeshop en bij een grotere handelsvoorraad dan 500 gram in de coffeeshop. Hiermee kan stapsgewijs en in overleg met de landelijke overheid geleidelijk het reguleren van de ‘achterdeur’ in beeld komen;
  2. Het beperken van ketenvorming van coffeeshops (door bijvoorbeeld het stellen van een nader te bepalen maximum aantal coffeeshops per keten). Zo worden monopolieposities voorkomen en worden complexe en niet-transparante ondernemings- en financieringsconstructies tegengegaan.
  3. Het handhaven van het ingezetenencriterium voor coffeeshops. Het I-criterium voor coffeeshops houdt in dat uitsluitend ingezetenen van Nederland in een coffeeshop mogen worden toegelaten. De driehoek heeft oog voor bijkomende kwesties als handhaving en mogelijke verschuiving van softdrugshandel naar de illegale markt, maar beschouwt de invoering ervan niettemin als haalbaar. Daarbij wordt nadrukkelijk in ogenschouw genomen dat het weren van toeristen uit de coffeeshops wat betreft de driehoek geen doel op zich zou moeten zijn maar een middel om de lokale cannabismarkt meer in overeenstemming te brengen met andere delen van het land en de aantrekkingskracht van Amsterdam als pleisterplaats van softdrugstoerisme te verminderen. Op deze manier wordt de markt meer beheersbaar, wat ten dienste staat van verdergaande regulering van de cannabismarkt.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938