Start van hoofdcontent

Stad

nl

Nieuwbouwwijk in Noord vol spandoeken tegen windmolens: "We zijn totaal overvallen"

28 maart 2021, 21.04 uur · Door Redactie

Bewoners van de nieuwbouwwijk Elzenhagen voeren met spandoeken actie tegen de mogelijke komst van windmolens in de buurt. De omgeving is een van de zogenoemde voorkeursgebieden van de gemeente. 

Leden van de actiegroep Noord-Verstoord begonnen de ochtend met het ophangen van een flink spandoek bij de afslag naar de wijk Elzenhagen, waar "nu met gratis windmolens" op staat. Daarna gingen groepjes buurtbewoners op pad met posters en flyers.

De wijk Elzenhagen ligt direct ten zuiden van de Ring A10 Noord. Sommige huizen liggen slechts op 350 meter afstand van de mogelijke windmolenlocatie. Veel bewoners zeggen positief te staan tegenover windenergie, maar ze vinden de door de gemeente gehanteerde afstandsnorm van 350 meter veel te weinig.

“We zijn totaal overvallen door het besluit van de gemeente om hierachter een voorkeursgebied van een windturbine aan te wijzen”, vertelt buurtbewoner Anne Martine de Jong. "Ik ben voor duurzame energie maar tegen de gezondheidsschade voor burgers die daaruit voortvloeit."

"Uit onderzoeken is gebleken dat veel mensen in de buurt van windmolens last hebben van geluidshinder en daardoor slecht slapen en meer stress hebben. Maar er is ook nog heel veel onbekend over de invloed van laagfrequent geluid op de mens. Dat moet eerst beter onderzocht worden", legt bewoner Anouk Jessurun uit.

Dieren

Maar niet alleen mensen hebben last van windmolens. Ook op dieren en het groen zou de impact enorm zijn. Carla Wassenaar en Hanneke van Andel uit Schellingwoude hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de impact van windturbines op kwetsbare diersoorten en groengebieden langs de ring A10 Noord en Noorder IJplas.

"Het is een uniek gebied, dat ook door de provincie erkend is als bijzonder provinciaal landschap en daarom niet verstoord mag worden. Dan is het wel heel gek dat de gemeente zegt dat ze dit wel mogen verstoren met windturbines, waarvan bekend is dat daardoor de vogelstanden afnemen”, vertelt Carla Wassenaar, die zich zorgen maakt over kwetsbare soorten zoals de lepelaars, grutto’s en roofvogels

Ook Wassenaar als Van Andel zijn voorstanders van windenergie. "Maar ik vind niet dat gebieden tegen elkaar uitgespeeld moeten worden. Dit moet landelijk opgelost worden. Er zijn genoeg plekken voor windturbines in zee of elders in het land. Maar niet midden in een uniek stuk groen waar zoveel bijzondere en kwetsbare diersoorten leven", vertelt Van Andel.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad in mei besluit met welke voorkeursgebieden er door gegaan wordt. Daarna volgen er nog onderzoeken naar de gezondheidseffecten en vinden er informatieavonden plaats.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938