Start van hoofdcontent

Politiek

nl

CO2-uitstoot gedaald, maar extra maatregelen nodig om klimaatdoelen te halen

15 april 2021, 08.39 uur · Aangepast 15 april 2021, 08.56 uur · Door Redactie

Afgelopen jaar heeft Amsterdam 4.260 kiloton CO2 uitgestoten. Het is een daling ten opzichte van 2017, maar zorgt er niet voor dat de gemeente dichter bij haar klimaatdoelstellingen komt. Waar vorig jaar de CO2-reductie in 2030 nog op 48 procent werd geschat, is dat dit jaar gekelderd naar 37 procent. Volgens wethouder Van Doorninck (Duurzaamheid) zijn er daarom extra maatregelen nodig.

Sinds 2017 is de CO2-uitstoot in de stad met 15 procent gedaald. Dat valt te lezen in de Klimaatrapportage, een rapport dat de gemeente elk jaar uitbrengt over de CO2-uitstoot van de stad. De gemeente is blij met de daling, maar benadrukt ook dat deze waarschijnlijk niet structureel is, 'aangezien het deels veroorzaakt is door de impact van de coronacrisis'.

Stuk minder rooskleurig dan vorig jaar

In het rapport wordt ook een inschatting gedaan van de CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. De inschatting dit jaar is een stuk minder rooskleurig dan de inschatting van vorig jaar. Toen werd er nog een 48 procent CO2-reductie verwacht, dit jaar is dat al bijgesteld naar 37 procent.

Volgens de gemeente is dat deels te verklaren doordat de verduurzaming van de landelijke elektriciteitsproductie achterloopt in vergelijking met vorig jaar. Volgens de gemeente laat het rapport zien dat de stad 'weliswaar op de goede weg is om het reductiedoel van 55 procent in 2030 te behalen, maar dat er meer nodig is'.

De voorgenomen acties en maatregelen moeten daarvoor 'volledig en succesvol worden uitgevoerd, maar ook de huidige aanpak moet verder worden geïntensiveerd en worden aangevuld met nieuwe plannen'.

Quote

"Denk bijvoorbeeld aan het verplichten van zonnepanelen op grote bestaande bedrijfsdaken, maar ook het verhogen van de gasprijs voor grootverbruikers"

Wethouder Marieke van Doorninck

Hoe dit moet worden uitgevoerd laat de wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck nog in het midden. "De gemeente heeft niet alle sleutels in handen. Ik roep het nieuwe kabinet op om voldoende financiële middelen en passende regelgeving beschikbaar te stellen, zodat lokaal de uitvoering verder kan worden vormgegeven en opgeschaald. Denk bijvoorbeeld aan het verplichten van zonnepanelen op grote bestaande bedrijfsdaken, maar ook het verhogen van de gasprijs voor grootverbruikers."

Noorderlingen protesteren al langer tegen de plannen voor windturbines

Protest

Het nemen van extra maatregelen zal nog niet zo gemakkelijk zijn. De uitvoering van de huidige plannen roept al de nodige weerstand op. Zo zijn er flinke protesten tegen het plaatsen van windmolens in de stad.  "Het is belangrijk dat we als gemeente blijven luisteren en zorgen bij bewoners en ondernemers zoveel mogelijk wegnemen", aldus Van Doorninck. "Want alleen samen met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we deze enorme opgave aan."

Klimaatklok

De gemeente lanceert ook een 'klimaatklok'. "In de plannen heeft de gemeente vastgelegd dat de stad nog maar een bepaalde hoeveelheid CO2 kan uitstoten om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Deze klok telt af naar het moment dat de stad door dit 'CO2-budget' heen is." Vanaf maandag 19 april is deze klok te zien op digitale schermen in de stad, waaronder het Leidseplein.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938