Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Kanttekeningen, eisen en wisselgeld: plan om maximumsnelheid te verlagen geen gelopen race

28 juni 2021, 19.02 uur · Aangepast 28 juni 2021, 19.17 uur · Door Mark Schrader

Het plan van verkeerswethouder Egbert de Vries om de maximum snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur kan rekenen op positieve reacties, onder andere van bewonersverenigingen en MKB-Amsterdam. Ook hulpdiensten zijn in principe optimistisch, maar er zijn ook zorgen over de aanrijtijden. 

Het verlagen van de maximum snelheid lijkt een stap dichterbij. De Vries wil officieel nog niet reageren, maar hij legt zijn plan waarschijnlijk nog voor het zomerreces voor aan de rest van het college. Daarna volgt dan de gemeenteraad. 

Belangrijkste reden zou voor de Vries de verkeersveiligheid zijn. In de stad komen jaarlijks 10 tot 20 mensen om het leven door een ongeluk in het verkeer. Honderden mensen lopen ernstige verwondingen op.  

MKB-Amsterdam vraagt wisselgeld 

De belangenvereniging van en voor ondernemers in Amsterdam, het MKB, is positief over het plan, maar tekent - als het zover komt - niet zomaar bij het kruisje. "Wij willen er graag wel wat voor terug: meer en betere laad-en losplekken. En wij willen dat op internet op elke moment te zien is hoe je ergens kunt komen, real time bereikbaarheid. En we willen dat de wethouder definitief afziet van de proef met de knip op de Weesperstraat", stelt vice-voorzitter van MKB-Amsterdam Guido Frankfurther.

AT5

Verschillende instanties en belangenverenigingen zijn eerder deze maand bijgepraat. De snelheidsverlaging zou moeten gelden vanaf 2023 voor alle wegen binnen de bebouwde kom. Op voorhand zijn al wel een aantal uitzonderingen gemaakt.

"Bijvoorbeeld vierbaans-wegen waar een afgescheiden fietspad is. Met uitzondering van de tunnels, vanwege veiligheid. Dus bijvoorbeeld De Gooiseweg, Klaprozenweg en de Cornelis Lelylaan blijven 50 kilometer-straten", vertelt Michel van Wijk van 'Amsterdammers voor Autoluw NU!', waar zo'n 40 bewonersverenigingen uit het Centrum, West en Zuid bij aangesloten zijn. 

Michel van Wijk van 'Amsterdammers voor Autoluw NU!'
Wethouder De Vries heeft met zijn plan sowieso nog een lange weg te gaan. Zo zijn de hulpdiensten in principe optimistisch, maar er zijn ook zorgen. Hulpdiensten mogen bij de hoogste prioriteit namelijk harder dan de maximumsnelheid. Voertuigen onder de 5000 kg mogen 40 km/u harder dan de maximaal toegestane snelheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ambulance, die nu dus nog 90 km/u mag op 50-wegen. 

Reactie Ambulance Amsterdam:

"Als ambulancevoorziening zijn wij uiteraard voorstander van het vergroten van de verkeersveiligheid in de stad. We hebben echter wel aangegeven dat wij ons zorgen maken over onze aanrijtijden wanneer de maximumsnelheid wordt verlaagd met 20 km per uur.

Hoe langer onze aanrijtijden, hoe minder voertuigen er beschikbaar zijn, wat invloed kan hebben op onze prestaties. Wij doen momenteel intern onderzoek naar wat het voor ons kan gaan betekenen wanneer onze aanrijtijden met bijvoorbeeld 30 seconden per rit toenemen.

Wij begrijpen heel goed dat verkeersmaatregelen een positieve invloed hebben op de veiligheid binnen de stad, maar wanneer wij naar een reanimatie moeten telt natuurlijk ook iedere seconde. Wij zijn gelukkig al in een vroeg stadium betrokken door de gemeente, wij hebben onze zorgen geuit en onze knelpunten worden meegenomen in de planvorming."

Martin Damen

De brandweer zegt dat het aanpassen van de maximumsnelheid hoe dan ook gevolgen zal hebben, maar de impact zal niet voor hele stad hetzelfde zijn:

Reactie Brandweer:

"Het verlagen (of verhogen) van maximaal toegestane snelheid op wegen heeft dus effect op de toegestane snelheid voor hulpdiensten. Maar toegestane snelheid wil niet zeggen dat dat in de praktijk ook haalbaar is. Denk aan de binnenstad van Amsterdam. Waar het door bouw (smalle) straten en drukte vaak niet mogelijk is de maximaal toegestane snelheid te halen. Ook snelheidsbeperkende maatregelen als drempels kunnen effect hebben. Het is belangrijk dit allemaal goed mee te nemen."

De politie laat in een reactie aan AT5 weten dat nu nog niet te zeggen valt wat het effect van een eventuele verlaging van de maximumsnelheid voor hen teweeg zal brengen. Wel wil de politie meer onderzoek vooraf:

Reactie Politie: 

"Daarom zouden politie, brandweer en GHOR graag eerst een impactanalyse zien alvorens eventuele invoering om helder te krijgen wat het effect van deze maatregel zou zijn op de nood- en hulpdiensten. Daarnaast zijn wij van mening dat bij invoering ook de inrichting van de openbare ruimte dient te worden aangepast, zodat het voor alle weggebruikers helder is wat de maximale snelheid is. "

Het terugschroeven van de maximaal toegstane snelheid van 50 naar 30 kilomter per uur zal ook ingrijpende gevolgen hebben op het OV in de stad. Het GVB is daarover in gesprek met de gemeente. Eén eis ligt in elk geval al op tafel: maak een uitzondering voor de vrije trambanen. 

Reactie GVB:

"Samen met de gemeente onderzoeken we wat de precieze impact op onze dienstregeling is en hiermee samenhangend wat dit betekent voor de snelheid, de frequentie en de punctualiteit die wij onze reizigers kunnen bieden. Daarnaast wordt ook gekeken naar de financiële gevolgen hiervan.

Wij pleiten ervoor dat de wethouder de vrije trambanen uitzondert voor deze 30 km-eis. Daarnaast dringen we aan dat dit op meer plekken toegepast wordt, omdat dit de doorstroom in de stad bevordert/op peil houdt."

Uit een onderzoek van het AT5-panel bleek oktober vorig jaar dat driekwart van de Amsterdammers zich onveilig voelt in het verkeer:

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938