Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Halsema: niet gebleken dat pesten hoofdoorzaak was suïcide brandweerman

30 september 2021, 16.40 uur · Aangepast 30 september 2021, 17.31 uur · Door AT5/NH Amsterdam

Het pesten was volgens onderzoek niet de hoofdreden van de zelfmoord van een brandweerman van het Amsterdamse korps eind 2019. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een artikel in NRC vorige week. 

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

De krant sprak met de weduwe van de overleden brandweerman. Haar bewering dat aan de zelfmoord structurele pesterijen vooraf gingen wordt volgens de krant ondersteund door documenten.

Andere factoren

In een schriftelijke reactie op dat artikel zegt Halsema dat na de suïcide twee onderzoeken zijn uitgevoerd: één door het Openbaar Ministerie en één door het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Volgens het OM was er geen sprake van een strafbaar verwijt en uit onderzoek van het ARQ bleek dat het pesten niet de hoofdreden was voor de zelfmoord. "In het rapport benoemt ARQ, naast pesten, een grote hoeveelheid aan factoren zoals de jeugd, de privésfeer, psychische gesteldheid en het soort werk. Deze factoren worden in het NRC-artikel kort aangehaald. Vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
brandweerman ga ik niet nader op deze factoren in."

Niet betrokken

Dat de weduwe niet betrokken werd in het ARQ-rapport, was volgens Halsema een fout. "Haar betrokkenheid zou een aanvulling op het rapport zijn geweest. Ook is zij niet geïnformeerd over het onderzoek. De weduwe heeft in juni 2020 de brandweer aansprakelijk gesteld voor het overlijden van de brandweerman. Dat heeft ertoe geleid dat er daarna teveel vanuit een juridische context is gekeken naar het contact en te weinig vanuit een menselijk perspectief."

Halsema heeft na de publicatie brandweercommandant Tijs van Lieshout de opdracht gegeven om in overleg met de nabestaanden een mediator in te stellen die voor de familie nog openstaande vragen kan beantwoorden.

Heb jij hulp nodig?
Heb jij vragen over zelfmoord of heb je hulp nodig? Praten of chatten kan (anoniem) via 113.nl, bel 113 of gratis met 0800-0113.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938