Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Is elektrisch varen in 2025 wel haalbaar door problemen met stroomnetwerk?

10 oktober 2021, 07.00 uur · Aangepast 11 oktober 2021, 10.49 uur · Door Nicolai Brannan

De klimaatambities van de gemeente komen onder druk te staan nu het energienetwerk op meerdere plekken in de stad aan het maximum zit. Voor nieuwe grootverbruikers is geen plek meer en dat zorgt bij bijvoorbeeld jachthaven Kadoelenwerf in Noord voor problemen: zij kunnen niet over op elektrisch varen, terwijl dat vanaf 2025 in Amsterdam wordt verplicht. 

Het bedrijf van Nick Smit en zijn broer leeft van de ruim honderd ligplaatsen voor boten, waarvan het grootste deel nog op fossiele brandstoffen vaart. ''Er is maar één boot elektrisch. Die hebben we bewust aan de kant gelegd, want deze kan nog net opgeladen worden op ons netwerk. De rest is allemaal diesel en benzine hier in de haven'', zegt Smit.

Dat is niet direct een probleem, maar over een paar jaar wel; dan zijn er namelijk alleen nog elektrische vaartuigen welkom in de stad. Smit: ''Eén van de uitdagingen is dat wij hier honderd elektrische aansluitingen moeten gaan aanleggen. Op elke ligplaats eentje. Dat is een enorme investering die we wel willen doen. Maar hier kan Liander geen stroom meer leveren aan grootverbruikers.''

Quote

"Wij kunnen die uitdagingen in zo'n korte periode gewoon niet halen''

Nick Smit, eigenaar kadoelenwerf

Het niet meer kunnen leveren van stroom wordt ook wel congestie genoemd. Rond drie verdeelstations in de stad, bij Noord Papaverweg, Westzaanstraat en Westhaven is inmiddels geen plek meer voor nieuwe grootverbruikers.

Bij de jachthaven weten ze niet hoe ze op deze manier op elektrisch varen in 2025 over moeten. ''Het is vrij makkelijk voor de politiek om deze maatregelen op te leggen aan bedrijven en burgers, maar wij kunnen die uitdagingen in zo'n korte periode gewoon niet halen.''

Oplossingen?

De gemeente zegt in een reactie dat voor de verduurzaming van de pleziervaart eind 2022 een evaluatie is gepland. De congestieproblematiek is hier onderdeel van. De wethouder laat verder bij monde van haar woordvoerder weten dat zij met de netbeheerders aan de slag gaat om zo snel mogelijk met oplossingen te komen die ervoor zorgen dat de congestieproblematiek wordt aangepakt.

AT5 doet onderzoek naar de problemen met het stroomnetwerk in de stad en spreekt hierover graag - eventueel anoniem - met mensen die meer kunnen vertellen over dit onderwerp. Wilt u uw bedrijf vestigen in één van de gebieden waar nieuwe grootgebruikers niet meer welkom zijn, werkt u bijvoorbeeld bij Liander of heeft u op een andere manier betrokkenheid bij dit dossier? Neem dan contact op met journalist Nicolaï Brannan via [email protected].

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel. Deze productie is tot stand gekomen met hulp van het SvdJ