Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Stad trekt tientallen miljoenen uit voor steun minima en mkb, schuld loopt wel verder op

22 september 2022, 09.45 uur · Aangepast 22 september 2022, 13.35 uur · Door AT5

Het stadsbestuur trekt nog dit jaar tientallen miljoenen uit om minima, het mkb en maatschappelijke instellingen te helpen. Dat blijkt uit de vanochtend gepresenteerde begroting van de gemeente. Wel loopt de schuld nog verder op. 

Het kindtegoed op de stadspas -voor ouders met kinderen tot 14 jaar- wordt honderd euro hoger. Amsterdammers met een chronische ziekte en een laag inkomen krijgen eenmalig een extra bedrag van honderd euro uitgekeerd, en er komt een aparte regeling voor inwoners die in de schuldsanering zitten en die door de hoge energieprijzen in de knel komen.

130 procent

Ook geeft het college nog dit jaar een extra subsidie aan maatschappelijke organisaties die (kinderen in) minimahuishoudens ondersteunen. De groep die van de minimaregelingen gebruik kan maken wordt in 2023 vergroot door dat hele jaar de inkomensgrens te verruimen van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum.  Voor mkb'ers en maatschappelijke organisaties, zoals sportclubs, zwembaden en kunst- en cultuurinstellingen komt er deze winter een steunfonds van 20 miljoen euro. Nog onduidelijk is hoe dit geld wordt verdeeld.

Het stadsbestuur laat opnieuw weten dat 'niet alle gewenste investeringen' op dit moment door kunnen gaan. Met andere woorden: er zullen projecten geschrapt of uitgesteld moeten worden. Maar het blijft, net als bij de presentatie van het coalitieakkoord eerder dit jaar, nog steeds onduidelijk om welke projecten het gaat. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de bruggen en tunnel tussen Noord en de rest van de stad ('Sprong over het IJ') of theater De Meervaart in Nieuw-West.,

Wethouder Hester van Buren tijdens de presentatie van de begroting vanmorgen. - AT5 / Frank van Brandwijk

Keuzes zijn volgens het stadsbestuur nodig met het oog op een 'houdbare schuld en een sluitende begroting'. Bij de zogeheten voorjaarsnota, die volgend jaar gepresenteerd wordt, moet daar duidelijkheid over komen.

Schuld loopt op

Door de vele investeringen loopt de schuld van de gemeente op van 7,0 miljard euro in 2022 naar 9,1 miljard euro in 2026. De eerstkomende jaren zou de financiële situatie van de stad nog positief zijn, vooral dankzij eenmalige bijdragen vanuit het Rijk. Vanaf 2026 staat er een tekort in de begroting van 90 miljoen euro en is de begroting dus niet meer sluitend.

Verder wordt nog steeds gevreesd voor het zogeheten 'ravijn'. Het Rijk is namelijk van plan om de uitkering aan gemeentes te verlagen. Dat zou in 2026 al gebeuren, maar er is besloten om het een jaar uit te stellen. Het stadsbestuur benadrukt dat dit, als het doorgaat, gaat leiden tot 'nóg scherpere keuzes'.

Bestaanszekerheid

"We zien dat veel Amsterdammers het moeilijk hebben: hun bestaanszekerheid staat onder druk door een opeenstapeling van kosten", stelt wethouder Hester van Buren (Financiën). "Daar maak ik mij zorgen om en het vraagt om snel ingrijpen. Daarom hebben we gekeken naar wat er snel kan, zodat we nog in 2022 de Amsterdammers die dat het hardst nodig hebben kunnen ondersteunen."

Burgemeester Halsema liet afgelopen vrijdag tijdens het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester al doorschemeren dat er een pakket aan maatregelen kwam. De hele begroting is hier te lezen.

Kwalijk

Claire Martens, fractievoorzitter van oppositiepartij VVD, zegt dat het stadsbestuur er voor kiest om de lasten voor Amsterdammers verder te verhogen. "Dat is in deze tijden van stijgende kosten kwalijk. Al jaren verlaten immers de middenklasse en jonge gezinnen de stad door hoge gemeentelijke lasten, het gebrek aan woningen en de hoge parkeerkosten. Dat wordt met deze begroting niet opgelost. Wel is het goed dat het college de groep mensen die recht heeft op steun van de gemeente uitbreidt naar 130% van het sociaal minimum."

PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis is positiever. De leider van de grootste coalitiepartij spreekt van een  'sociaal antwoord op de ongekend zware financiële tijden waar veel Amsterdammers zich in bevinden'. "Met zowel snelle als structurele maatregelen doet Amsterdam het meest voor de inwoners die dit het hardste nodig hebben." De uitbreiding van de gemeentelijke armoederegelingen van 120% naar 130% van het sociaal minimum en het steunen van het MKB en verenigingen 'laat wat de fractie van de PvdA betreft zien dat bestaanszekerheid in Amsterdam op één staat'.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938