Start van hoofdcontent

Stad

nl

Bereikbaarheid

Er staat de Metropoolregio Amsterdam een enorme groei te wachten de komende jaren: tot 2040 worden er maar liefst 250.000 woningen bijgebouwd en ook komen er zo’n 230.000 arbeidsplekken bij. Die nieuwe stedelijke gebieden moeten natuurlijk wel goed bereikbaar worden en dat vraagt om een verbetering van het mobiliteitsnetwerk. Maar wat is er precies nodig? Hoe zorgen we ervoor dat de Metropool Amsterdam in de toekomst goed bereikbaar blijft?