Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Miljoenen voor isolatie-offensief, maar tochtwoningen nog wel jarenlang een probleem

28 oktober 2022, 07.30 uur · Aangepast 28 oktober 2022, 07.45 uur · Door Nicolai Brannan

Amsterdam investeert volgend jaar 8,5 miljoen euro om woningen sneller te isoleren. Veel geld (drie miljoen) gaat naar de ruim twintigduizend vereniging van eigenaren (vve's) in de stad om hen informatie en advies te geven. Maar wie had gehoopt dat door het isolatie-offensief tochtwoningen op korte termijn verleden tijd zijn, komt bedrogen uit. De beschikbaarheid van technisch personeel kan de ambities nog wel eens flink in de weg zitten. Eind 2028 zijn dan ook pas alle E-, F- en G-labels uit het corporatiebezit weggewerkt.

Vandaag presenteert wethouder Pels haar langverwachte isolatie-offensief. De noodzaak om snel en structureel woningen te isoleren is groot, zo zegt ze. "Voor mij staan de meest kwetsbare Amsterdammers daarin voorop. Door in te zetten op isolatie helpen we Amsterdammers niet alleen deze winter door, maar zorgen we voor structurele verduurzaming van de Amsterdamse woningen die zo hard nodig is."

Voor alle wooncategorieën in de stad kondigt het college plannen aan. Sociale huurders, vrije sector huurders, huiseigenaren, vereniging van eigenaren (vve): voor iedereen komt het stadsbestuur wel met iets om woningen beter te isoleren.

In de tien pagina tellende brief aan de raad is de gemene deler: eigenaren zullen, ondanks het offensief veel nog zelf moeten doen en krapte op de arbeidsmarkt drukt op de snel- en haalbaarheid van de uitvoering. Samengevat duurt het dus nog vele jaren voor de tienduizenden tochtwoningen in de stad tot het verleden behoren. Snel een flinke 'klap' op de energierekening zit er voor de meeste Amsterdammers nu niet in.

De dit jaar aangetreden coalitie heeft de komende vier jaar 32 miljoen euro beschikbaar gesteld om woningen in Amsterdam te isoleren. In 2023 wordt daarvan 8,5 miljoen euro uitgegeven. Het geld moet als 'vliegwiel' gaan functioneren en eigenaren ondersteunen bij het zelf doen van investeringen. Het meeste geld rolt naar huizen met label E-, F- en G.

Krappe arbeidsmarkt

Met argusogen volgt wethouder Pels de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door de enorme krapte is er overal sprake van personeelstekort, waardoor de uitvoering mogelijk in de problemen komt. Om op korte termijn al wat te doen worden ambtenaren opgeleid tot energiecoach. "De ambtenaren kunnen vervolgens tijdens werktijd advies geven aan bewoners en simpele verbeteringen in de woning aanbrengen. Samen met de corporaties wordt onderzocht of ook medewerkers en de huurders van de corporaties kunnen worden betrokken bij deze campagne", schrijft Pels in de brief aan de raad.

Corporaties, goed voor veertig procent van de woningen in de stad, moeten eind 2028 alle E-, F- en G-labels hebben weggewerkt. Een groot deel van het geld voor de sociale verhuurders komt beschikbaar doordat het rijk de verhuurdersheffing heeft afgeschaft. Gemiddeld investeren de corporaties vanaf 2022 ongeveer 1,5 keer zo veel in de aanpak van de bestaande voorraad als in de voorgaande jaren.

Vrije sector

Pels stelt dat in de vrije sector alle verhuurders hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen in verduurzaming van hun bestaande woningvoorraad. Het gaat om ongeveer 140.000 woningen. Op dit moment wordt onderzocht of er met publiekrechtelijke mogelijkheden verduurzaming kan worden afgedwongen. Het college denkt dan aan problemen met enkelglas en andere energielekken. Het rijk is gevraagd om met wetgeving te komen.

Voor vve's worden de al beschikbare loketten verder uitgebreid. Daar kunnen Amsterdammers een onafhankelijk architectenbureau drie scenario’s laten uitwerken voor isolatie, ventilatie en van het gas af door naar hun effect op de woonlasten van de vve-leden. 

Het daaropvolgende gemaakte haalbaarheidsonderzoek moet in veel gevallen ingezet worden als vliegwiel in de buurt. "De uitkomsten van het onderzoek van één vve wordt gebruikt om andere vve’s te informeren over de mogelijkheden", aldus Pels.

Bij veel vve's zij nu namelijk nog problemen met isolatiemaatregelen. Dit moet namelijk vaak in een keer, en als een aantal bewoners niet mee kan doen,  loopt de hele verduurzaming vast. Voor woningeigenaren met lage inkomens wordt mogelijk een subsidieregeling opgetuigd.

Hoe het geld na volgend jaar gaat worden besteed (de overige 23,5 miljoen euro) is nog niet bekend. Daarvoor komen de plannen in 2023. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938