Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Halsema vanmiddag in debat over lhbti-steunverklaring moskeeën

3 november 2022, 07.00 uur
Door Stefan Bunschoten · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Burgemeester Halsema gaat vanmiddag in de Stopera met gemeenteraadsleden in debat over haar plan om moskeeën een steunverklaring voor de lhbti-gemeenschap te laten tekenen. DENK-fractievoorzitter Sheher Khan liet zich de afgelopen weken zeer kritisch uit over die verklaring. Halsema was op haar beurt ontstemd over de manier waarop de moskeebesturen publiekelijk hun steun voor de verklaring introkken. Ze besloot uiteindelijk om niet meer door te gaan met het plan.  

In januari van dit jaar vond er een eerste gesprek plaats met moskeeën over geweld tegen de lhbti-gemeenschap, zo blijkt uit documenten die Halsema afgelopen dinsdag verstuurde. Het ging toen vanwege tijdgebrek om een kort gesprek. In mei sprak Halsema langer met hen over het onderwerp. Toen werd er nagedacht over een zogeheten 'Veiligheidspact'.

Evenement

Verschillende moskeebestuurders gaven bij dat overleg aan dat het wat hen betreft moest gaan over een steunverklaring aan alle (groepen) slachtoffers van discriminatie en geweld en dus niet alleen de lhbti-gemeenschap. Tijdens de bijeenkomst ontstond het idee een evenement te organiseren waarin alle slachtoffers van discriminatie een rol zouden krijgen. De precieze invulling moest nog verder bepaald worden. 

De driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en de Amsterdamse politiechef) had toen nog het idee dat het evenement een aanvulling was op de steunverklaring. De moskeeën dachten dat de verklaring van de baan was. In september sprak Halsema haar verbazing uit over het ontbreken van de steunverklaring in de plannen, zo blijkt uit het feitenrelaas. Begin oktober begon de gemeente met het schrijven van een conceptverklaring, maar de moskeebestuurders gaven aan dat het nog de vraag was of verschillende moskeeën zouden tekenen. 

Afgeblazen

Vanwege de onzekerheid over het tekenen van de verklaring werd het publieke evenement, dat op 27 oktober zou plaatsvinden, afgeblazen. De conceptverklaring was op donderdag 13 oktober klaar en werd toen verstuurd aan alle moskeebesturen. De gemeente schreef erbij dat de verklaring op een later moment ook aan andere religieuze gemeenschappen en organisaties zou worden voorgelegd. Een dag later benaderde de gemeente joodse koepelorganisatie en een kerkelijke koepelorganisatie. 

Quote

"Ze zijn teleurgesteld en boos. En terecht! Dit kan gewoon niet"

Sheher Khan, fractievoorzitter DENK

Weer een dag later, op zaterdag 15 oktober, zocht DENK-fractievoorzitter Sheher Khan met een aantal moskeeën de publiciteit op, omdat volgens hen Halsema met het verzoek de moslimgemeenschap zou stigmatiseren. "Ze zijn teleurgesteld en boos. En terecht! Dit kan gewoon niet", schreef Khan op Twitter. De Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland, de Taqwa Moskee, Islamitische Gemeenschap Milli Görüş Noord Nederland (IGMG Noord Nederland) en de ISN Moskeeen Amsterdam lieten dat weekend publiekelijk weten de verklaring niet te tekenen

Verrast

Een woordvoerder van Halsema zei dat weekend verrast te zijn over de reacties. Volgens hem was er bij de moskeebestuurders in principe bereidheid om er over te praten. Er zou op maandag 17 oktober verder over de verklaring gesproken worden, maar die bijeenkomst blies Halsema eerder op de dag af. Vorige week, op 28 oktober, reageerde Halsema in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. Ze zei dat ze het 'buitengewoon vervelend' heeft gevonden en dat het juist niet de bedoeling om de islamitische gemeenschap te stigmatiseren

Quote

"Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden"

femke halsema, burgemeester

De verklaring komt er niet meer, vertelde Halsema. "Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden en ik heb geen behoefte om dat te doen op een rancuneuze manier of een andere manier, andere mensen dat in hun gezicht te duwen." Ook over die reactie waren moskeeën niet te spreken. "Het gaat ons niet om een inhoudelijke afwijzing van de verklaring, maar om de manier waarop", zei Nourdeen Wildeman van de Blauwe Moskee tegen Trouw. "Nu worden wij wederom als dader neergezet, en daar pas ik voor."

Vanmiddag wordt er tijdens de commissie Algemene Zaken over de verklaring gedebatteerd. Het debat is aangevraagd door Khan, die schreef dat het voor zijn partij 'volstrekt onduidelijk is waarom voor deze tactiek wordt gekozen en niet ingezet wordt op de-escalatie en herstel van relaties'.

De conceptverklaring die de moskeebestuurders niet wilden ondertekenen:

"De lhbtiq+ gemeenschap heeft nog steeds te maken met discriminatie, afwijzing en
zelfs geweld.

Het beeld bestaat dat de harde straatcultuur hier een belangrijke oorzaak van is, maar ook
dat sommige daders zich beroepen op hun geloof. Dit kan en mag nooit een reden zijn om
strafbare feiten te plegen.

Daarom willen wij – als vertegenwoordigers van religieuze organisaties – aan iedereen
duidelijk maken dat wij discriminatie van en geweld tegen de lhbtiq+ gemeenschap
compleet afwijzen.

Wij staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig kan voelen."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938