Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Sociale huurwoning zonder urgentie of voorrang vrijwel onmogelijk: slechts 23 in heel jaar

27 januari 2023, 08.29 uur · Aangepast 28 januari 2023, 11.39 uur
Door Stefan Bunschoten · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Wie geen urgentie kreeg of geen gebruik maakte van een voorrangsregeling, had zo goed als geen kans op een sociale huurwoning in de stad. Volgens de meest recente cijfers was slechts 0,31 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen bedoeld voor deze groep. Dat zijn er 23 op een totaal van ongeveer 7000 vrijgekomen huurwoningen.

Het gaat om cijfers uit 2021, die deze week in een brief van wethouders Zita Pels, Rutger Groot Wassink en Shula Rijxman stonden. Zij schreven dat ook reguliere woningzoekenden 'nog maar moeilijk aan een woning komen'.

Quote

"Van al deze vrijkomende woningen gaan er maar erg weinig naar echt reguliere woningzoekenden"

Wethouders Zita Pels, Rutger Groot Wassink en Shula Rijxman

"Er komen jaarlijks ongeveer 7000 sociale huurwoningen vrij", schreven ze. "Van al deze vrijkomende woningen gaan er maar erg weinig naar echt reguliere woningzoekenden die geen gebruik maken van voorrangsregelingen, labels of urgenties. In heel 2021 werden er op WoningNet slechts 23 woningen geadverteerd die én zonder voorrangsregelingen én niet aan urgenten zijn aangeboden."

Een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bevestigt aan AT5 dat deze cijfers kloppen. In 2021, cijfers over 2022 zijn nog niet bekend, werden er om precies te zijn 7.345 sociale huurwoningen verhuurd via Woningnet. 

Reactie woordvoerder Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties:

  • "3.210 woningen zijn direct aangeboden, bijvoorbeeld aan kandidaten uit instellingen voor maatschappelijke opvang, statushouders en beroepsgroepen.
  • 4.135 woningen zijn verhuurd via advertenties. Bij de meeste van deze woningen kregen een of meerdere groepen volgens de voorwaarden in de advertentie voorrang, bijvoorbeeld jongeren, ouderen, gezinnen of doorstromers die van een grote naar een kleine woning verhuizen.
  • 45 woningen zijn geadverteerd zonder voorrang voor een bepaalde groep. Daarvan zijn 22 woningen verhuurd aan woningzoekenden met urgentie.
  • De overige 23 woningen zonder voorrang zijn verhuurd aan woningzoekenden zonder urgentie, op volgorde van inschrijftijd."

In de brief van Pels, Groot Wassink en Rijxman staat dat er een jaar later, cijfers uit 2021 worden in dit geval niet genoemd, 1950 sociale huurwoningen naar zogeheten kwetsbare doelgroepen gingen. Dat zijn statushouders en mensen die met of zonder begeleiding wonen.

849 sociale huurwoningen gingen naar de mensen die onder begeleiding gingen wonen. Dat waren vooral mensen die uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen vandaan kwamen.  692 sociale huurwoningen gingen naar statushouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. Voor de groep die zonder begeleiding woont, dat zijn voornamelijk 'sociaal medisch urgenten en uitstromers uit Blijf-instellingen', waren er in 2022 409 woningen.

Maatschappelijke opvang

Voor de drie groepen zijn nog achterstanden van honderden woningen. De wethouders verwachten dat het aantal sociale huurwoningen dat naar statushouders gaat dit jaar harder groeit dan de woningen voor de twee andere genoemde groepen. Dat komt onder meer omdat de gemeente van het Rijk meer statushouders moet opvangen. Ook kan mogelijk permanente opvang van Oekraïense vluchtelingen voor een hoger aantal benodigde woningen zorgen. 

Quote

"De aantallen kwetsbaren die komend jaar gehuisvest moeten worden, zijn een te grote opgave voor de stad"

Wethouders Zita Pels, Rutger Groot Wassink en Shula Rijxman

"De verwachte vraag is ruim twee keer zo hoog als het aanbod, en dat terwijl het uitstel op de taakstelling van statushouders is meegenomen in de verdeling", schrijven de drie wethouders. "De aantallen kwetsbaren die komend jaar gehuisvest moeten worden, zijn een te grote opgave voor de stad. "

Volgens de woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties kan het aantal sociale huurwoningen dat in 2021 naar mensen ging die geen urgentie hadden of gebruik maakten van een voorrangsregelingen in de praktijk wel iets hoger geweest zijn dan 23. Als er geen enkele voorrangskandidaat reageerde, gaf de inschrijftijd de doorslag.

Quote

"In totaal gaf de inschrijftijd in 2021 bij 2.847 geadverteerde woningen de doorslag"

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Dat was echter ook zo in het geval dat er meerdere voorrangskandidaten reageerden, dus het is niet duidelijk hoog het precieze aantal was. "In totaal gaf de inschrijftijd in 2021 bij 2.847 geadverteerde woningen de doorslag", laat de woordvoerder weten. 

Volgens de woordvoerder kunnen woningcorporaties verschillende redenen hebben om voorrangsregels in advertenties te zetten. "Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bepaalde groepen woningzoekenden voldoende kans maken (bijvoorbeeld jongeren), om ervoor te zorgen dat schaarse woningtypen terechtkomen bij de juiste doelgroep (bijvoorbeeld grote woningen voor grote gezinnen) of om de doorstroming te bevorderen en grote woningen beschikbaar te maken (verhuisregeling 'Van groot naar beter')."

Nieuw systeem

Het systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen is deze maand op de schop gegaan. Er geldt nu een zogenoemd puntensysteem, waarbij woningzoekenden punten verdienen door de lengte van hun inschrijftijd en door actief te reageren op advertenties. De al bestaande urgentieregeling is wel blijven bestaan en woningzoekenden die voorheen gebruik maakten van voorrangsregelingen kunnen extra punten, zogenoemde situatiepunten, aanvragen.

"Met de ingang van het woonruimteverdeelsysteem op 16 januari is het afwachten wat het nieuwe systeem doet", stelt de woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. "Daarbij zal ook gekeken worden naar de huidige voorrangsregelingen."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938