Start van hoofdcontent

Politiek

nl

700 huishoudens in de stad zonder energiecontract, aantal stijgt

24 februari 2023, 21.43 uur · Aangepast 25 februari 2023, 00.07 uur · Door AT5

Ruim 700 Amsterdamse huishoudens hebben op dit moment geen energiecontract en daar komen er wekelijks twintig bij. Dat blijkt uit een brief van verschillende wethouders over maatregelen tegen energiearmoede. 

In de brief worden de maatregelen die de gemeente neemt opgesomd. Een van die maatregelen is een in januari gemaakte afspraak met netbeheerder Liander. "Zij geven drie maanden lang adresgegevens aan ons door van Amsterdammers zonder energiecontract", schijven wethouders Zita Pels, Marjolein Moorman, Sofyan Mbarki, Touria Meliani en Rutger Groot Wassink. 

Buurtteams

"Hiermee kunnen we gerichte hulp bieden en proberen te voorkomen dat deze groep verder in schulden verstrikt raakt en letterlijk in de kou komt te zitten", stellen de wethouders. "Het gaat om een groep huishoudens die niet inging op de hulp die Vroeg Eropaf-medewerkers van buurtteams hebben geboden toen de energiemaatschappij melding deed van een betaalachterstand."

Een contractontbinding en een dreigende energieafsluiting kunnen volgens de gemeente het moment zijn waarop deze groep toch hulp accepteert. "Zonder deze pilot is het niet mogelijk om gericht deze hulp te bieden aan Amsterdammers zonder energiecontract."

Problemen

Energiemaatschappijen gaven vorig jaar ongeveer 10.000 keer door dat klanten hun financiële problemen dreigen te raken door hoge energielasten. Dat gebeurde 3.000 keer meer dan in 2021. Na zo'n melding kunnen de huishoudens gebruikmaken van een zogeheten vangnetregeling met bijvoorbeeld een 'schuldenrustlening' of individuele bijzondere bijstand.  Er is in totaal 272 keer Individuele Bijzondere Bijstand (IBB) toegekend voor toegenomen energiekosten. 

De gemeente heeft verder onder meer aan 87.000 minimahuishoudens een energietoeslag van 1.000 of 1.800 euro uitbetaald. In eerste instantie mochten studenten niet van die maatregel gebruikmaken, maar dat vond de rechter niet terecht.