Start van hoofdcontent

Stad

nl

Compensatie mogelijk voor huishoudens met blokverwarming

25 april 2023, 21.55 uur · Door AT5

Huishoudens die hun energieaansluiting met buren delen kunnen vanaf vandaag compensatie aanvragen voor de hoge prijzen van gas en elektriciteit. Hiervoor konden deze huishoudens geen aanspraak maken op het Tijdelijke Noodfonds Energie en konden zij niet profiteren van het 'gewone' prijsplafond.

Adobe Stock

Woningen met blokverwarming zijn vooral flatgebouwen, appartementen met gedeelde energiemeters en studentenwoningen. Een aantal maanden geleden liet wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) aan de raad weten dat er maar liefst 26.000 Amsterdamse huishoudens geen energiecompensatie zouden krijgen in november en december, omdat zij een blokverwarming aansluiting zouden hebben. 

Huishoudens met blokaansluiting vielen buiten de prijscompensatieregeling van het kabinet, omdat 'blok' (alle huishoudens op de blokverwarming) veel meer energie en gas gebruikt dan een gemiddeld gezin en doordat deze huishoudens geen rechtstreekse contracten met energieleveranciers hebben, maar dit veelal via een Verenging van Eigenaren (vve's) verloopt. 

 De steunregeling voor huishoudens met een blokaansluiting is iets vertraagd en stond in eerste instantie gepland voor half februari. Het was volgens het kabinet ingewikkeld om een oplossing voor deze huishoudens te vinden, maar de regeling is nu rond.

Verschilt per woonsituatie

De compensatie wordt uitbetaald in twee delen. De tegemoetkoming die vanaf vandaag aangevraagd kan worden, gaat over de eerste zes maanden van dit jaar. Voor de huishoudens met blokelektriciteit bedraagt dit deel ook een compensatie voor de laatste twee maanden van 2022. Het zal later dit jaar mogelijk zijn om de compensatie voor de tweede helft van 2023 aan te vragen. 

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van meerdere factoren. Het bedrag hangt onder ander af van de vraag of bewoners een gedeelde aansluiting voor gas of warmte, elektriciteit of allemaal hebben. Ook verschilt de hoogte van het bedrag per woonsituatie. Bewoners van zelfstandige woningen hebben recht op een hoger bedrag dan onzelfstandige woningen met een blokaansluiting, omdat huishoudens in een zelfstandige woning vaak meer energie verbruiken. 

Het totaalbedrag over het eerste half jaar van 2023 kan oplopen tot ruim 1400 euro per huishouden voor zelfstandige woningen en ruim 600 euro voor wie met huisgenoten samenwoont. 

Aanvullende voorwaarden

De compensatie kan via een online formulier worden aangevraagd. In de meeste gevallen kunnen de bewoners niet zelf de compensatie aanvragen. Het zal dan aan de vve of de verhuurder zijn om dit te doen en om vervolgens het geld onder de huishoudens te verdelen. 

Er gelden nog een aantal aanvullende voorwaarden om als woning met gedeelde energieaansluiting in aanmerking te komen voor de regeling. Om aanspraak te maken bij een onzelfstandige woning moeten er minimaal vier huisgenoten wonen inclusief jezelf. Bewoners die gebruik hebben gemaakt van het energieplafond komen niet in aanmerking. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938