Start van hoofdcontent

Stad

nl

Doorzetten plannen erotisch centrum zorgt voor verbijstering: "Halsema heeft niet geluisterd"

15 juni 2023, 18.17 uur · Door Jimmy Miltenburg

Ongeloof en woede in stadsdeel Zuid na de brief van burgemeester Femke Halsema. Het nieuws dat ze de plannen voor een erotisch centrum in Zuid of Noord doorzet, kan in die buurten op vrijwel geen enkel begrip rekenen. 

Artist impression van het erotisch centrum - Gemeente

Sinds dit jaar zijn er nog drie mogelijke locaties waar het erotisch centrum kan komen: twee bij de Rai in Zuid en één in Noord, bij NDSM. Meerdere bijeenkomsten en gesprekken tussen de burgemeester en bezorgde bewoners in beide stadsdelen maakten het sentiment onder tegenstanders voor een Erotisch Centrum vrij duidelijk: de plannen werden fel bekritiseerd. 

En ook nu, een dag nadat bekend werd dat er nauwelijks wordt afgeweken van de bestaande plannen, klinkt er felle kritiek. "Halsema heeft helemaal niet geluisterd", aldus Cynthia Cournuejouls. "Niemand wil het, maar vervolgens is ze toch van 'ik wil het ik wil het en ik dram gewoon lekker door'." Grote veranderingen lijken dus uit te blijven, maar wel schrijft Halsema in haar brief recht te willen doen aan de betrokkenheid van de stadsdelen.

Horecafunctie

De horecafunctie in het pand zal minder aantrekkelijk worden voor toeristen. De burgemeester hoopt hiermee de bezoekersaantallen, en daarmee ook de gevreesde overlast, te verminderen. Eerder werd er nog gesproken over 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Hoeveel dat er nu moeten worden, is niet duidelijk. "De horecafuncties worden beperkt (omvang en type horeca) en zoveel mogelijk gecombineerd met culturele programmering", aldus Halsema. "Zo wordt de koers verder aangescherpt naar een erotisch én cultureel centrum."   

Quote

"Dan heb je hier een schoolvoorbeeld van participatie en dat wordt hier gewoon genegeerd."

Claudia van Zanten, stadsdeelcommissie Zuid

Participatie

Claudia van Zanten van de stadsdeelcommissie Zuid is ook niet te spreken over de brief van Halsema. "Wat ik vooral heel erg vind is dat Amsterdam en dit college zegt 'draagvlak is heel belangrijk en participatie is heel belangrijk'", aldus Van Zanten. "Dan heb je hier een schoolvoorbeeld van participatie en dat wordt hier gewoon genegeerd."

De suggestie dat stadsdeel Zuid het 'niet in de eigen achtertuin wil' weerlegt Van Zanten fel. "Nee, dat vind ik te kort door de bocht", geeft ze aan. "We hebben maandenlang onderzoek gedaan en niet alleen bewoners aan het woord gelaten, maar ook ondernemers, internationale bedrijven, hoogleraren en die zijn ook tegen dit plan."

Quickscan 

Volgens Halsema moet er een handhavingsplan komen zodra er een definitieve locatie is gekozen. Ook zijn er nog veel vragen over de bereikbaarheid van beide plekken. In Noord is het nog maar de vraag of er voldoende openbaar vervoer (met name pontjes) is, terwijl bij de Rai de parkeerdruk tijdens evenementen al enorm is. Voor alle drie de locaties werkt de gemeente nog aan een 'quickscan'. 

Eind dit jaar moet de definitieve locatie bekend worden gemaakt. Begin volgend jaar neemt de gemeenteraad daarover een besluit.