Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Halsema zet erotisch centrum door, wel minder horeca om aantal bezoekers te verminderen

14 juni 2023, 16.21 uur · Aangepast 14 juni 2023, 17.28 uur · Door Nicolai Brannan

Burgemeester Halsema zet haar plan voor een erotisch centrum in de stad door. Wel wordt het aantal horecaplekken verminderd in het toekomstige erotisch centrum, om zo minder bezoekers te trekken. Afgelopen maart uitten bewoners en ondernemers in Zuid en Noord grote zorgen over de mogelijke komst. Halsema wil inzetten op een 'erotisch én cultureel centrum', zo schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad over alle zorgen en opmerkingen.  

Sinds dit jaar zijn er nog drie mogelijke locaties waar het erotisch centrum kan komen: twee bij de Rai in Zuid en één in Noord, bij NDSM. 

Begin maart waren er in zowel Zuid als Noord bewonersavonden, waar Halsema stevig en soms fel werd bevraagd. Bewoners en ondernemers maakten in grote getale hun zorgen kenbaar en bezorgde ouders en scholen lieten van zich horen. Halsema zei daarover eerder al in 'Het Gesprek met de Burgemeester' dat zij de belangen van de hele stad moet afwegen tegen het belang van de mogelijke locaties voor het erotisch centrum. 

Quote

"Zo wordt de koers verder aangescherpt naar een erotisch én cultureel centrum" 

uit de brief van burgemeester Halsema

In de brief aan de raad schrijft ze hierover: "Het college is zich zeer bewust van de soms tegengestelde opvattingen, de bezwaren en de emoties die de keuze voor de drie locaties heeft losgemaakt. Dat kwam ook naar voren in de vele honderden vragen en commentaren die het college ontving. Deze concentreren zich op overlast en veiligheid, grote bezoekersaantallen, en het mogelijke effect op het karakter en de toegankelijkheid van de buurt en het gebied."

Horeca

Toch voert Halsema geen grote veranderingen door, maar ze schrijft wel recht te willen doen aan de betrokkenheid van de stadsdelen. De horecafunctie in het pand zal minder aantrekkelijk worden voor toeristen. De burgemeester hoopt hiermee de bezoekersaantallen, en daarmee ook de gevreesde overlast, te verminderen. Eerder werd er nog gesproken over 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Hoeveel dat er nu moeten worden, is niet duidelijk.

"De horecafuncties worden beperkt (omvang en type horeca) en zoveel mogelijk gecombineerd met culturele programmering", aldus Halsema. "Zo wordt de koers verder aangescherpt naar een erotisch én cultureel centrum." Het aantal ramen werd eerder al vastgesteld op 100. Aan dat aantal wil Halsema niet tornen. 

Artist impression van het erotisch centrum - Gemeente

Verder moet er volgens Halsema een handhavingsplan komen zodra er een definitieve locatie is gekozen. Ook zijn er nog veel vragen over de bereikbaarheid van beide plekken. In Noord is het nog maar de vraag of er voldoende openbaar vervoer (met name pontjes) is, terwijl bij de Rai de parkeerdruk tijdens evenementen al enorm is. Voor alle drie de locaties werkt de gemeente nog aan een 'quickscan'. 

Kwetsbare groepen

Over de geuite zorgen om kwetsbare groepen rond de locaties zegt Halsema nu: "Het college hecht eraan dit te plaatsen in de context van het wonen en leven in onze dichtbevolkte stad. Jonge en oude Amsterdammers fietsen door de hele stad naar werk, school, sport, familie en vrienden, gaan uit in Amsterdam, en komen dus op vele manieren in aanraking met allerlei soorten mensen en activiteiten."

Maar in Noord zouden wel aanvullende maatregelen nodig zijn, omdat de school 'MBO-ROC TOP' dicht in de buurt ligt van de plek waar mogelijk het erotisch centrum komt. Het percentage kwetsbare leerlingen ligt daar 19 procent hoger dan gemiddeld in de stad. Verder komt er door de vergroening van de NDSM-werf Oost in dit gebied een publieke ruimte die grenst aan de locatie voor het erotisch centrum. "Dit betekent dat dit bij een eventuele ontwikkeling van het erotisch centrum op het Docklandsplot specifieke aandacht behoeft", aldus Halsema.

Over de noodzaak voor eventueel aanvullende maatregelen rondom kwetsbare groepen in Zuid staat niks in de brief.

Kleine locaties

Tijdens de avonden in Zuid en Noord werd meermaals de optie om meerdere kleine locaties te openen geopperd. Dat vindt Halsema geen goed idee, zo schrijft ze nu. "Weliswaar zal op meerdere kleinere locaties de overlast kleiner zijn. De beperkt beschikbare capaciteit van zorg, toezicht en handhaving door gemeente en in voorkomend geval politie komt echter verder onder druk te staan omdat deze minder efficiënt kan worden ingezet." De politie heeft ook de voorkeur om de prostitutie zo gecentraliseerd mogelijk te houden.

EMA

De kritiek van onder meer de Rai en Europees Medicijnen Agentschap (EMA) dat de komst van een erotisch centrum het vestigingsklimaat van Amsterdam negatief zou beïnvloeden, veegt Halsema van tafel.

Ze schrijft dat er de afgelopen vijf jaar meer nieuwe buitenlandse bedrijven gevestigd zijn in de nabijheid van de Wallen, dan op de Zuidas. "In bredere economische zin zal het verwijderen of sterk reduceren van de prostitutiefunctie in het centrum van de stad en het concentreren van de werkplekken in een apart, goed te reguleren gebouw een verbetering betekenen voor het leef-, woon- en ondernemingsklimaat van het centrale deel van de stad en daarmee een verbetering voor het imago en het economisch klimaat van Amsterdam." Een aantal bedrijven heeft inmiddels een juridische procedure aangekondigd.

Eind dit jaar moet de definitieve locatie bekend worden gemaakt. Begin volgend jaar neemt de gemeenteraad daarover een besluit.