Start van hoofdcontent

Stad

nl

Ook Zuid wil het erotisch centrum niet: "Het past niet"

25 april 2023, 16.00 uur · Aangepast 25 april 2023, 22.16 uur · Door AT5

Na eerder al een negatief advies van stadsdeel Noord, laat nu ook het dagelijks bestuur van Zuid in een advies van zich horen. De komst van het erotisch centrum op een van de twee locaties in de buurt van de RAI ziet het bestuur niet zitten.

AT5

"Beide locaties zijn daarvoor niet geschikt vanwege de verkeers- en parkeersituatie, de diverse gemaakte afspraken en de te verwachten overlast bovenop de huidige situatie. De specifieke locaties zijn hierbij het knelpunt, niet de aard of het karakter van het voorgestelde centrum", schrijft stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) in een advies aan burgemeester Halsema. De twee opties voor het centrum zijn De Groene Zoom en Europaboulevard.

Verkeersdrukte

Voor het stadsdeel is allereerst de verkeerssituatie het knelpunt. "Het erotisch centrum zorgt, met anderhalf miljoen bezoekers per jaar, voor extra verkeer.'' Door onvoldoende parkeer- en taxiplekken zal volgens het bestuur de komst van een erotisch centrum leiden tot een slechtere bereikbaarheid van de wijk, opstoppingen rondom de A10 en de op- en afritten van de Europaboulevard. Bovendien vreest het stadsdeel dat er buiten de daluren een verkeers- en een parkeerinfarct zal ontstaan.

Ook denkt het stadsdeel dat het werk aan de Zuidasdok vertraagd zal worden en meer geld gaat kosten als er een erotisch centrum gebouwd moet worden. 

Verzet vanuit de buurt

In het advies schemert ook de woede die de plannen in de buurt teweeg brachten door. Tijdens een informatieavond lieten bewoners aan de burgemeester weten dat zij niet zaten te wachten op een erotisch centrum met daarin 100 'ramen' voor sekswerkers. Zij maken zich zorgen over de veiligheid. De angst heerst dat groepen bezoekers in de buurt, ook in de nacht, zich gaan ophouden. 

"De evenementen en activiteiten in de RAI leveren nu al veel overlast op voor bewoners, ondernemers en scholen. Een grote publiekstrekker als het beoogde erotisch centrum op een van beide locaties geeft zorg voor de vele leerlingen in de buurt, vergroot de druk op de buurt en mogelijk ook de onveiligheid. Het karakter van de buurt, en het aanbod van winkels en horeca zullen ook veranderen", aldus stadsdeel Zuid.

Love Hotels

Zuid biedt aan om mee te denken aan oplossingen voor de problemen op de Wallen en de positie en veiligheid van sekswerkers te verbeteren, maar adviseert andere opties. Zoals het verdelen van kleinere sekswerklocaties met tien tot maximaal dertig ramen. Het stadsdeel verwijst hierbij naar haar eigen aanpak en ervaring met de sekswerkplekken op de Ruysdaelkade.

Ook geeft het stadsdeel 'love hotels' als optie. Dit soort hotels bestaan al in verschillende Aziatische landen, maar ook in België. "Ze bieden kamers aan voor nachten, dagdelen en uren en ze zijn te gebruiken door iedereen die dit wil. Daarmee ontstaan plekken die zowel voor betaalde als voor onbetaalde intimiteit en seks kunnen worden gebruikt.''

Burgemeester Halsema zou na de bewonersavonden en het debat met de raad nog met meer feiten komen naar aanleiding van de vele vragen. Noord wachtte daar niet op en Zuid doet dit nu ook niet langer. Het advies van het stadsdeel aan het college van burgemeester en wethouders is zwaarwegend, maar niet doorslaggevend. De coalitiepartijen hebben zich in het hun akkoord gecommitteerd aan een erotisch centrum en de komst is een grote wens van Halsema.

AT5

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938