Start van hoofdcontent

Stad

nl

Hoe moet het verder met het erotisch centrum na twee keer 'nee'?

25 april 2023, 20.00 uur · Aangepast 25 april 2023, 22.12 uur · Door Flip Linssen

Nu stadsdeel Zuid een negatief advies heeft gegeven over de mogelijke komst van een erotisch centrum rondom de RAI, lijkt het plan van burgemeester Halsema steeds minder draagvlak te krijgen. Eerder sprak ook Noord zich namelijk al uit tegen de komst van een erotisch centrum in het stadsdeel.

Het college is al lange tijd bezig met de verkenning voor een locatie voor het erotisch centrum. Twee van de drie mogelijke locaties liggen in stadsdeel Zuid rondom de RAI, de andere mogelijke locatie is het oostelijke deel van de NDSM-werf in Noord. In de gemeenteraad wordt het plan voor het erotisch centrum op een van de locaties van begin af aan gesteund door de GroenLinks-fractie. De andere twee coalitiepartijen, D66 en PvdA, waren voorzichtiger en wilden wachten op advies van de stadsdelen.

D66 kijkt secuur naar de adviezen van Noord en Zuid over het centrum, laat fractievoorzitter Ilana Rooderkerk weten. "Gezien de niet te negeren adviezen van de stadsdelen en de maatschappelijke discussie over het erotisch centrum, moeten we ons als raad wellicht ook de vraag stellen of we wel op de goede weg zijn of dat de stad toch behoefte heeft aan een andere invulling van de toekomst van sekswerk in de stad."

Quote

"We moeten ons als raad wellicht ook de vraag stellen of we wel op de goede weg zijn of dat de stad toch behoefte heeft aan andere invulling"

Ilana Rooderkerk - fractievoorzitter D66

Lian Heinhuis, fractievoorzitter van de PvdA, vindt het begrijpelijk dat mensen zorgen hebben over hun buurt. "Zo'n proces wil je zorgvuldig doorlopen, daarom is een advies van een stadsdeel heel belangrijk om mee te nemen. Wij gaan dit advies, net als het advies uit Noord, goed lezen en nemen het uiteraard mee bij de afweging die wij als raad moeten maken voor het algemeen belang van de hele stad."

Ze ziet het als moeilijke taak aan de raad om nu onder andere op basis van die adviezen het algemeen belang te dienen. "Het zijn wel nog steeds adviezen, en de afweging die moet worden gemaakt hangt af van meerdere factoren. Zo hebben we een hele stad met veel drukte, ook in het Wallengebied. Dus dat kernpunt van waaruit we zijn gestart moet ook nog steeds meegenomen worden."

Een andere invulling?

Oppositiepartij VVD is altijd al tegen de komst van een erotisch centrum in Zuid dan wel Noord. Claire Martens, fractievoorzitter VVD: "De VVD in Zuid is heel duidelijk geweest. We zijn niet tegen een centrum, maar er zijn van begin af aan al heel veel mitsen en maren. Je kunt dit niet bouwen in een dichtbebouwd bestaand gebied." Ze spreekt hierbij vooral over de veiligheidsproblemen, die volgens haar partij voorop staan. 

Demonstranten bij de RAI overhandigen de handtekeningen tegen het erotisch centrum aan stadsdeelcommissielid Jacques Bettelheim

Nieuwbouwwijk of meer kleine locaties?

Het lijkt op dit moment voor geen enkel stadsdeel wenselijk om erotisch toerisme hun kant op te trekken. Stadsdeel Zuid geeft dan ook ongevraagd advies om te heroverwegen of het erotisch toerisme niet tóch moet worden verdeeld over de hele stad, met meerdere kleine locaties. Een andere mogelijkheid is volgens het deelbestuur een centrum in een heel nieuw gebied, een nieuwbouwwijk dus.

De partij van Martens was in eerste instantie voorstander van meerdere kleine centra. "Maar de politie zegt dat meerdere locaties ook lastiger te beveiligen zijn, mede door schaarste van politiepersoneel. We kunnen wel stellen dat de vorm zoals het er nu ligt niet haalbaar is. Veiligheid is het allerbelangrijkst, voor zowel de dames als de buurt."

Ondanks de adviezen, betekent dit voor D66 niet direct een 'nee' tegen het centrum, zegt Rooderkerk. "Het gaat hierbij in de kern echt om het wegnemen van de problemen op de Wallen: de onleefbaarheid voor de bewoners en de onveiligheid voor de sekswerkers. We moeten dus echt breder kijken dan alleen ''waar komt het erotisch centrum?''. De fractievoorzitter kijkt ook met interesse naar de suggesties die stadsdeel Zuid doet voor kleinere locaties. Ze benadrukt dat er ook moet worden gedacht aan hoe de huidige plekken op de Wallen dan worden ingevuld: "Komen er woningen? Komt er nachtcultuur, daarover heb ik de burgemeester ook vragen gesteld."

Halsema

In mei komt burgemeester Halsema met een antwoord op de vele vragen die nog zijn gesteld over het erotisch centrum en de locaties, iets waar de fractievoorzitters met smart op zitten te wachten. "Dan kunnen we al deze vragen opnieuw bespreken", zegt Heinhuis. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938