Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Ondanks zorgen nog geen nee voor erotisch centrum in Zuid: "Eerst feiten nodig"

31 maart 2023, 20.00 uur · Aangepast 31 maart 2023, 21.01 uur · Door Nicolai Brannan

Ondanks de hoogopgelopen emoties in zijn stadsdeel zegt stadsdeelvoorzitter Zuid Bart Vink nog geen nee tegen de komst van het erotisch centrum. Van de drie locaties die burgemeester Halsema op het oog heeft, liggen er twee bij de RAI. "Dat er zorgen zijn wil alleen niet zeggen dat we per definitie zeggen: dan doen we het niet", zegt Vink vrijdagavond in AT5's Park Politiek.

Afgelopen dinsdagavond was er een verhitte bewonersavond waar burgemeester Halsema aanwezig was om uit te leggen waarom de RAI op haar lijstje van mogelijk locaties staat.

Vink: "Ik vind het te vroeg om er wel of niet blij mee te zijn. Laten we eerst eens kijken wat de effecten zullen zijn als het op die locatie komt. Dan kijk ik naar leerbaarheid en overlast in de omgeving, veiligheid en economische effecten, daar hoort ook verkeer en onderwijs bij. Als ik dat weet, weet ik ook of ik blij word of het tegenovergestelde. Het is te vroeg om nu al te roepen."

RAI kwetsbaar?

De stadsdeelvoorzitter is het niet helemaal eens met de stelling dat het gebied rondom de RAI niet heel kwetsbaar is. "Kijk naar de scholen en de leerlingen. Dat zijn er nogal veel en die komen uit de hele regio. Het ROC daar en een vmbo hebben geen buitenruimte. De leerlingen zijn in hun pauzes buiten. Dan is de vraag: is dat erg? Dat weet ik nog niet. Als het wel samengaat, zie ik geen reden om er negatief over te zijn. Wat ik nu vooral hoor zijn zorgen van mensen en van deze scholen. Of wij die zorgen delen, dan heb ik feiten nodig."

Quote

"Wij zijn één stad, Zuid is daar onderdeel van en wij gaan proberen met elkaar dat probleem op te lossen"

stadsdeelvoorzitter zuid bart vink

Dat er iets op de Wallen moet gebeuren, erkent Vink ook. "Het probleem op de Wallen kent iedereen en snapt ook iedereen dat we daar wat aan moeten doen. Wij zijn één stad, Zuid is daar onderdeel van en wij gaan proberen met elkaar dat probleem op te lossen. Als wij in Zuid daarbij kunnen helpen, staan we daar natuurlijk voor open. Dat is alleen nu niet de vraag die voorligt, we moeten kijken naar de consequenties voor de locaties die voor liggen."

Bewonersavond 

Over de bewonersavond zegt de stadsdeelvoorzitter: "Laat ik allereerst zeggen dat ik het goed en moedig vond dat de burgemeester naar Zuid en Noord is gekomen om dit te vertellen aan mensen en ook naar luisteren. Ik vond het knap, ook omdat niet iedereen even aardig was in zijn verwoording. Het paste bij de brieven die ik al heb gekregen. Het kwam op deze avond bij elkaar, maar heel vrolijk word je er niet van."

Ook het stadsdeel spreekt veel bezorgde bewoners, die ook met enige regelmaat boos zijn. Vink: "Rondom de RAI hebben we niet voor niks een RAI-beraad geïnstalleerd om de overlast beperkt te houden. Daar hebben veel mensen aan deelgenomen en die zeggen nu natuurlijk dat het redelijk goed gaat en vragen: kunnen we dit erbij hebben? Die vraag wil ik eerst beantwoorden."

Vink zegt oog te hebben voor de zorgen van mensen en instellingen rondom de RAI. "En als ik dat zeg, dan gaan we er ook iets meedoen. Dat wil alleen niet zeggen dat we per definitie zeggen dan doen we het niet. Je kan ook kijken: zou je iets aan de zorgen kunnen doen en er een antwoord op geven. Het antwoord om het niet te doen, is dan niet perse altijd het antwoord."

Spreiding

De stadsdeelvoorzitter was eerder nog Statenlid en raadslid en pleitte toen veelvuldig voor spreiding van toeristen en attracties voor deze groep. Is de RAI dan niet juist geschikt nu er ook nog niet heel lang een megahotel naast zit?

Vink: "Wellicht, het hotel zelf denkt daar anders over en hebben vooral zakelijke gasten. Dat ik voor spreiding was, ging niet specifiek over deze voorziening. Ik kan mij in principe iets voorstellen bij spreiding, maar of dat in dit geval een goed antwoord is op het probleem in het centrum, dat weet ik niet. Die keuze ligt ook bij het college en de gemeenteraad. Aan mij is alleen voorgelegd wat vindt u van deze twee locaties in uw stadsdeel."

Bekijk hieronder de hele uitzending vanuit het Concertgebouw van AT5's Park Politiek met stadsdeelvoorzitter Bart Vink waarin hij ook ingaat op de vraag: is de overheid het gezag kwijt in de Diamantbuurt en staat de leefbaarheid in De Pijp onder druk?

AT5

Heb je een (anonieme) tip, ervaring of informatie die je graag zou willen delen? Klik hier om rechtstreeks contact op te nemen met journalist Nicolaï Brannan of mail naar [email protected].