Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Van der Horst: informatie over hulpdiensten 'niet eerder met mij gedeeld'

28 juni 2023, 20.10 uur · Aangepast 29 juni 2023, 11.06 uur · Door Stefan Bunschoten

Wethouder Melanie van der Horst vindt het 'vervelend' dat ze 'niet de volledige informatie' heeft kunnen delen over de problemen die ambulance- en brandweerpersoneel door de door haar ingestelde knips had. Dat schrijft ze vanavond in een brief aan de gemeenteraad. 

AT5 / Luuk Koenen

Het debat over de knip op de Weesperstraat werd vanmiddag geschorst nadat AT5 meldde dat er bij zowel de brandweer als Ambulance Amsterdam zorgen leven over de knips. VVD-raadslid Daan Wijnants vertelde dit eerder in de middag, maar Van der Horst bagatelliseerde zijn verhaal. 

"De informatie die nu is aangeleverd door de nood- en hulpdiensten is niet eerder met mij gedeeld en ook vanmiddag bij navraag niet naar boven gekomen", schrijft de wethouder in de brief. "De komende weken zal ik dagelijks met de leiding van de nood- en hulpdiensten contact onderhouden zodat operationele signalen niet kunnen blijven hangen en we de veiligheid te allen tijde garanderen."

Ze heeft de uitgebreide reacties van Ambulance Amsterdam en de brandweer meegestuurd:

Reactie Ambulance Amsterdam

"Problemen die in het begin ervaren werden:

• Het was aanvankelijk erg druk rondom de knip met andere verkeersdeelnemers, waardoor de ambulance niet voor de camera kon komen en daardoor niet door de knip kon 

  • Een ambulance vanuit de regio Purmerend reed met spoed naar OLVG Oost (prio 1). Deze auto werd geweigerd omdat ie geen sticker had.

• Ambulances met spoed liepen vertraging op bij de slagboom, omdat de verkeersregelaars aanvankelijk niet goed waren gebriefd.

• Levering van de stickers was een erg stroperig proces, heeft maanden geduurd (had de ambulancedienst ook een aandeel in omdat de zeer uitgebreide procedure onvoldoende bekend was) Het is aanvankelijk (ook in de aanloop naar de pilot toe) best moeizaam gegaan. Het verkrijgen van de stickers, het versnellen hiervan, de drukte rondom de knip en de ambulance met spoed (zonder sticker) die er gewoonweg niet doorheen werd gelaten. Dit gaat gelukkig nu een stuk beter.

Opgelost:

• Het is een stuk minder druk rondom de knip, waardoor de ambulances minder problemen ondervinden om voor de camera te komen.

• Sinds vandaag zijn Zaandam en Purmerend wel voorzien van stickers

• Het lijkt erop dat de verkeersregelaars nu wel goed zijn gebriefd want er zijn geen meldingen meer over verkeersregelaars die de slagboom niet handmatig willen openen.

• Levering van laatste stickers heeft drie dagen geduurd in plaats van weken. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over met spoed stickers leveren, hoe dit uitpakt moeten we nog gaan ervaren want is nog niet voorgekomen.

Resterende zorgen: Door de knip rijdt het verkeer andere routes waardoor het op bijvoorbeeld Kattenburg maar ook op de ring erg druk is en de ambulances soms erg hun best moeten doen om er doorheen te komen. De directeur van de Ambulancedienst heeft gezegd dat zij zich zorgen maakt over of ze op tijd bij patiënten zijn die onze hulp nodig hebben. De directeur heeft niet gezegd dat de ambulances de aanrijdtijden niet halen. De ambulances verliezen wel een aantal seconden op de aanrijtijden, maar er is geen reden om aan te nemen dat de aanrijtijden worden overschreden. De directeur zal er een nadere analyse op laten uitvoeren. De zorg over of de ambulances op tijd bij patiënten komen komt er vooral door dat de knip niet de enige interventie van de gemeente is die impact heeft op de bereikbaarheid van de stad. Er zijn veel openbrekingen, omleidingen en andere interventies die de bereikbaarheid voor ambulances negatief beïnvloedt, en mijn indruk is dat dit voorlopig niet minder wordt."

En de reactie van de brandweer:

Reactie brandweer

"In de eerste anderhalve week van de knip is het een aantal keer voorgekomen dat rode brandweerauto's niet door mochten rijden. Het ging niet om situaties prio 1 (dus met zwaailichten/sirene) maar wel om bijvoorbeeld de voertuigen van een Officier van Dienst die als hij piket heeft rijdt met prio 2. Voor die functionarissen is het belangrijk dat zij ook de snelste route kunnen rijden (om bijvoorbeeld als er opeens een uitruk is direct naar prio 1 te kunnen overschakelen). In die eerste anderhalve week is het één keer gebeurd dat een tankautospuit met prio 2 niet door mocht rijden en te lang in discussie moest met een handhaver en vervolgens besloot om prio 1 aan te vragen zodat de auto wel werd doorgelaten.

Woensdag is de casus van hierboven doorgegeven aan de gemeente en ook doorgegeven dat andere brandweervoertuigen niet altijd worden doorgelaten. Binnen de gemeente is dat direct opgepakt en hebben de handhavers (nogmaals) betere instructies gekregen en heeft de brandweer een escalatie telefoonnummer doorgekregen mocht het nodig zijn. Ook is afgesproken dat, mocht het nogmaals mis gaan, de brandweer dat direct laat weten. De effecten op eventuele uitruktijden worden gemonitord en zullen na de pilot in de evaluatie worden meegenomen. Op voorhand is zeker dat, omdat de voertuigen met prio 1 door kunnen rijden, de (negatieve) tijdseffecten naar verwachting minimaal zullen zijn. De totale reistijd van kazerne tot incident op de Geldersekade duurde 20 minuten langer dan normaal. Dat kwam door oponthoud bij bij de knip door een handhaver die de auto er niet door liet. De bevelvoerder besloot na 5 minuten discussie op te schalen naar prio 1, waardoor hij er wel door mocht.

 Daarna was de het zo druk op weg naar het incident dat het dus 20 minuten langer duurde (op een stukje dat normaal 5 minuten zou moeten duren). Het ging om een automatisch brandalarm bij een hotel. Hotelgasten stonden dus ook bijna 25 minuten buiten tot wij ter plaatse waren. De brandweer maakt zich, zoals natuurlijk al vaker gezegd (en ook door de brandweercommandant op AT5 eind vorig jaar), echt wel zorgen over de optelling van afsluitingen, werkzaamheden en drukte op sommige wegen."

"Voor het functioneren van onze stad zijn nood- en hulpdiensten van cruciaal belang", schrijft Van der Horst in haar brief. "Bij alles wat wij doen, zo ook bij deze zes weken durende pilot, is en blijft dit onze prioriteit. We zijn hier gedurende de pilot continu over in gesprek met de nood- en hulpdiensten."

Ze stelt dat uit de inventarisatie die vandaag heeft plaatsgevonden blijkt dat er in het begin een aantal gevallen is geweest van ambulances die niet direct door de slagboom konden. "Dit is absoluut niet de bedoeling en dat betreur ik ten zeerste. De ambulancedienst geeft aan dat er geen reden is om aan te nemen dat de aanrijtijden worden overschreden. Toch ga ik deze gevallen nog nader onderzoeken samen met de nood- en hulpdiensten. De problemen in het begin zijn snel verholpen en ik heb de garantie gekregen dat de afspraken zo zijn gemaakt dat alle hulpdiensten, spoed of geen spoed, direct door de slagboom heen kunnen."

Gemeenteraadsleden hebben deze brief ook gekregen. Het debat over de knip zal later vanavond verdergaan.

In een discussie Wijnants zei Van der Horst nog dat ze vanmiddag meteen contact had opgenomen met Ambulance Amsterdam. "Waarbij we dezelfde informatie hebben gekregen die we iedere dag al hebben gekregen. Namelijk dat zij niet die problemen ondervinden die hier worden genoemd." De gemeente zou 'iedere dag' contact hebben gehad en 'iedere dag' signalen hebben gekregen dat de hulpdiensten 'hun werk zouden kunnen uitvoeren'. "En dat er een incident met de brandweer is geweest waarbij geen spoed was."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938