Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Niet iedereen overtuigd van plan uitbreiden deelscooters: "Vervangt juist de fiets en OV"

19 juli 2023, 07.00 uur · Aangepast 19 juli 2023, 10.15 uur · Door Robin Antonisse

De gemeente wil het aantal deelscooters in de stad flink uitbreiden. Op dit moment rijden er door de hele stad 770 deelscooters rond, maar dat moeten er straks 1.200 worden. De uitbreiding is volgens de gemeente nodig om tot een betere spreiding van deelscooters over de stad te komen. De plannen worden vandaag door de gemeenteraad besproken en niet iedereen is overtuigd.

Foto:

De deelscooter wordt volgens verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst door veel mensen gebruikt als vervanging van een korte autorit. "Daarnaast zien we dat voor veel jongeren het gebruik van een deelscooter gangbaar is. Zij groeien op met deelvervoer en de kans is daardoor groter dat ze zelf geen privévoertuig aanschaffen, maar van deelauto's gebruik gaan maken."

GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker is niet overtuigd: "De belofte van de deelscooter is dat het een vervanging zou zijn van de auto, maar wat we zien in Amsterdam is dat het juist de fiets en het ov vervangt."

Betere spreiding 

De verhoging van het aantal deelscooters is volgens Van der Horst nodig, zodat er een betere spreiding komt in gebieden als Nieuw-West, Zuidoost en Noord. "Grote stadsdelen waar juist grotere afstanden met zo'n deelscooter kunnen worden overbrugd", aldus VVD-raadslid Stijn Nijssen, die voorstander is van de uitbreiding.

Toch betwijfelt IJmker of in die stadsdelen echt meer deelscooters zullen komen te staan. "We kunnen bijvoorbeeld niet vragen aan de aanbieder: zet een minimaal aantal neer in Zuidoost." Ook vindt zij dat de deelscooters een 'behoorlijke impact' hebben op de openbare ruimte in de stad, maar volgens Van der Horst 'scheelt het enorm veel ruimte' als niet iedereen een eigen vervoermiddel heeft.

Verder is het geen geheim dat deelscooters niet altijd even netjes staan geparkeerd, blijkt ook als AT5 een kijkje neemt bij Centraal Station. Nijssen: "Gelukkig worden er nu ook allerlei voorwaarden gesteld en dat gaat ook over drie waarschuwingen en je account blokkeren, boetes uitdelen."

Ook vindt hij dat mensen die met alcohol op een deelscooter pakken, moeten worden aangepakt: "Dan ben je echt een ongekende sukkel"

Reactie Check:

"De nieuwe plannen van de gemeente Amsterdam voor deelmobiliteit zijn wat Check betreft een uitstekende stap in de goede richting. Met dit beleid worden de randvoorwaarden van publiek vervoer verder aangescherpt en goed vastgelegd. We werken intensief met de gemeente samen om een mobiliteitstransitie te bewerkstelligen: weg van het autobezit, en toe naar gebruik van efficiëntere mobiliteitsvormen.

We vinden het positief om te zien dat de groei van het maximaal aantal deelscooters bespreekbaar is gemaakt. De groei van het maximaal aantal deelscooters van 1.200 (maximaal 600 per aanbieder), met daarbij een verdere mogelijkheid tot groei naar 1.500 deelscooters, past wat ons betreft grotendeels bij de ambities voor deelvervoer die door de gemeente gesteld zijn.

Daarnaast zijn we blij met de ambities van de gemeente om deelvervoer verder door te ontwikkelen in de stad. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de ambitie voor een bredere stedelijke dekking van het servicegebied voor deelscooters; namelijk naar de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord, en Weesp. Dit is in lijn met de groeimogelijkheden die wij in Amsterdam zien."

Check benadrukt dat ondanks meer deelscooters de gemiddelde loopafstand naar de deelscooters hoog blijft, zeker als het servicegebied uitgebreid wordt. 

Reactie Felyx:

"Wij zijn erg positief over de mogelijkheid om meer deelscooters aan te mogen bieden. Een groter aantal deelscooters in Amsterdam zal ons, naast betere dekking en verhoogde betrouwbaarheid in de stad, in staat stellen om de rand van de stad en gemeenten rondom Amsterdam te kunnen gaan ontsluiten en daarmee toegankelijker te kunnen maken. 

Door afgesproken parkeerrestricties in het centrum, parkeercontrole middels een einderitfoto, boetes voor foutparkeren, actieve verplaatsing van inactieve brommers, dynamische kortingen op potentieel langer stilstaande brommers en goed contact met handhaving/andere aanbieders zullen wij de mate van overlast beperken. 

Momenteel wordt een deelscooter in Amsterdam 5 tot 7 keer per dag gebruikt. Daardoor komt overlast zelden voor, en als deze voorkomt is het meestal van korte duur. Slechts 1 op de 510 (<0,2%) ritten resulteert in een overlast gerelateerde melding, die – als de volgende gebruiker hem niet eerst al verplaatst - binnen enkele uren wordt verholpen."