Start van hoofdcontent

Stad

nl

Rechtbank tikt WOZ-bezwaarbureau op vingers: "Onnodig beroepsfase uitgelokt"

30 juli 2023, 22.40 uur · Aangepast 31 juli 2023, 12.33 uur · Door AT5

De rechtbank is niet te spreken over een WOZ-bezwaarbureau dat een bewoner van Diemen hielp. "Van een professioneel rechtsbijstandverlenend bureau mag en moet een andere handelwijze worden verwacht."

De gemeente Diemen stelde de WOZ-waarde van de woning van de bewoner vast op 311.000 euro. De bewoner vond dat bedrag (en de belasting die ze daardoor moest betalen) te hoog en schakelde daarom het bewuste WOZ-bezwaarbureau in. Dat bureau zou vervolgens de proceskosten krijgen.

Slechte staat

Volgens de rechtbank is aan vijf eerdere zaken te zien dat het bureau steeds op dezelfde manier te werk gaat. Het bureau laat gemeentes namens de cliënten weten dat de woningen (deels) in slechte staat zijn. Als de gemeente tijdens de bezwaarfase vraagt om dat te onderbouwen met foto's wordt er niet gereageerd, waardoor er een beroepsfase volgt. In die fase toont het bureau alsnog foto's en wordt de WOZ-waarde doorgaans bijgesteld.

Dat gebeurde in dit geval ook. De WOZ-waarde ging naar 297.000 euro. In het vonnis schrijft de rechtbank dat er onnodig wordt geprocedeerd, 'kennelijk voor gewin van het bureau, met het oog op een te verkrijgen proceskostenvergoeding in beroep'. "De onderhavige zaak - waar in de beroepsfase alsnog foto’s zijn overgelegd en waarin op basis daarvan partijen het al snel eens zijn geworden over de WOZ-waarde – getuigt van deze handelwijze en daarmee is onnodig een beroepsfase uitgelokt."

Geen geld

De rechtbank rekent het gedrag van het bureau de bewoner aan. Het gaat hier namelijk om 'onredelijk gebruik van procesrecht'. Toch kost het haar geen geld. De gemeente Diemen gaf namelijk aan 837 euro aan proceskosten te hebben betaald, maar volgens de rechtbank voldoet de onderbouwing van dat bedrag niet aan de voorwaarden.

Het mag namelijk alleen gaan om 'eigen kosten', zoals bijvoorbeeld reiskosten of het inschakelen van een externe rechtsbijstandsverlener. Dat zou hier niet het geval zijn. De gemeente Diemen moet voor de bezwaarfase, de fase die dus nog voor de beroepsfase kwam, wel 720 euro aan proceskosten aan de bewoner betalen. 

Oproep

Eerder dit jaar deden gemeentes een oproep aan inwoners om geen commerciële betaalbureaus meer in te huren. Dat kost gemeentes honderden tot duizenden euro's. Als inwoners zonder het inschakelen van de externe bureaus bezwaar maken hoeft de gemeente geen proceskosten te betalen. In maart kwam daarnaast het bericht dat de overheid werkt aan maatregelen tegen deze bureaus. 

Het betreffende WOZ-bezwaarbureau laat aan AT5 weten zijn zeer ontstemd te zijn door de uitspraak van de rechter. Het bureau kondigt daarom ook aan in hoger beroep te gaan. "We zijn het pertinent oneens met de uitspraak van de rechter dat het achterhouden van foto’s een systematische werkwijze zou zijn. Dat is zeker niet het geval", aldus Dennis van der Locht, van Previcus Vastgoed.

"Er wordt in het artikel gesproken over vijf dossiers, maar slechts in twee van de vijf zaken wordt er gesproken over de foto’s. Voor elk dossier vragen wij altijd om foto’s voordat wij het inhoudelijk gaan behandelen. In één dossier zijn deze in mei verstrekt, maar door een menselijke fout helaas niet in de bezwaarfase meegenomen. In het andere dossier heeft onze klant deze pas in december aan ons verstrekt, dus we konden niet anders dan deze pas tijdens het beroep inbrengen. Dat op basis hiervan door de rechter wordt geconcludeerd dat er sprake zou zijn van een systematische werkwijze is dan ook stuitend. Daar nemen we ferm afstand van."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938