Start van hoofdcontent

Stad

nl

Amsterdammers voelen zich minder gelukkig dan afgelopen jaren: "Vroeger ging alles gewoon beter"

19 september 2023, 13.45 uur · Aangepast 19 september 2023, 18.25 uur · Door Bas Velzel

Het geluksgevoel van Amsterdammers is in de afgelopen jaren flink gedaald. In 2010 noemde 80 procent van de Amsterdammers zichzelf een gelukkig mens, in 2022 was dat nog maar twee derde van de inwoners (67 procent). Het geluksgevoel kent daarnaast grote verschillen per stadsdeel. 

AT5

Dat komt naar voren uit het onderzoek De Staat van de Stad. Een groot onderzoek dat Onderzoek en Statistiek (O&S) elke twee jaar publiceert over hoe het gaat met de inwoners van de stad. Daarin wordt onder andere gekeken naar hoe tevreden de inwoners zijn over hun leven, of zij gelukkig zijn en hoe het staat met de economie binnen de stadsgrenzen. 

Fikse daling geluk

Sinds 2010 ziet O&S het geluksgevoel van de Amsterdammers dalen, een trend die nog steeds doorzet. In de afgelopen drie onderzoeken van het gemeentelijke onderzoeksbureau is het geluk bij bijna alle leeftijdsgroepen, behalve de 55-plussers, gedaald. In 2022 voelde 67 procent van de inwoners zich nog gelukkig, 9 procent geeft aan zich niet gelukkig te voelen en de rest zeg niet gelukkig, maar ook niet ongelukkig te zijn. 

Volgens O&S hangt het ervaren van geluk sterk samen met het inkomen en opleidingsniveau van mensen. De helft van de inwoners met een inkomen tot 1350 euro per maand voelt zich gelukkig, terwijl ruim 80 procent van de mensen met een salaris hoger dan 3200 euro zich zo voelt. Daarnaast speelt gezondheid een grote rol. Corona heeft aan de gezondheid van de inwoners flinke klappen uitgedeeld. Zo is het aantal Amsterdammers met depressieklachten in twee jaar bijna verdubbeld en ervaarde aan het einde van 2022 één op de vijf inwoners nog negatieve gevolgen van de pandemie. 

Het percentage Amsterdammers dat zich gelukkig voelt per leeftijdscategorie - Onderzoek & Statistiek

Het geluksgevoel bij de Amsterdammers verschilt ook nog eens sterk per stadsdeel en zelfs per wijk. Zo zijn bewoners van stadsdeel Zuid over het algemeen het meest gelukkig, met  73 procent, maar is het grootste verschil tussen wijken in het stadsdeel 10 procent. Bijna acht op de tien Oud-Zuiderlingen noemt zichzelf gelukkig. Osdorp is de wijk waar de minste mensen zichzelf gelukkig noemen, dat geldt voor maar 53 procent van de Osdorpers.

AT5

Minder vertrouwen

Naast het dalende gelukscijfer in de stad, hebben ook steeds minder Amsterdammers vertrouwen in de toekomst. Zo'n zes op de tien inwoners hebben daar op het moment nog vertrouwen in, twee jaar geleden was dat nog ruim zeven op de tien. Voornamelijk bij jongvolwassen, 18 tot 24 jaar, is het vertrouwen de afgelopen jaren het meest afgenomen. In 2018 gaf 88 procent aan vertrouwen in de toekomst te hebben, in 2022 was dat twintig procentpunten lager. 

Het onderzoeksbureau noemt onder andere de coronapandemie, de klimaatcrisis en de inflatie factoren die mee spelen in de daling in het vertrouwen. Het dalende vertrouwen heeft daarnaast ook een effect op het dalende geluk van de Amsterdammers en hoe tevreden zij zijn over het eigen leven. Die cijfers zijn over het algemeen wel gelijk gebleven. Alleen de Nederlandse samenleving, de zorg in de stad en de overheid krijgen overduidelijk een lager rapport cijfer dan voorheen. De overheid krijgt van de Amsterdammers zelfs de enige onvoldoende, een vijf. 

Het percentage Amsterdammers dat vertrouwen heeft in de toekomst per leeftijdscategorie - Onderzoek & Statistiek

Sterkste economische groei, maar minder te besteden

De coronapandemie zorgde voor het eerst in jaren voor een fikse krimp van de economie in de stad. De afgelopen twee jaar bevond Amsterdam zich daarom in een fase van herstel. De groei van de economie steeg hier in de afgelopen twee jaar gemiddeld sterker dan het land. Toch is er binnen de stadsgrenzen nog wel altijd sprake van een lager besteedbaar inkomen dan in de rest van het land en is de inkomensongelijkheid hier nog altijd het groter dan het gemiddelde. Zo heeft 17 procent van de Amsterdammers een zeer laag inkomen en 15 procent juist heel hoog. Daarbij komt kijken dat ook nog eens ruim een derde van de Amsterdammers aan geeft moeite te hebben met rondkomen. 

Wel hebben op het moment 520.000 Amsterdammers een baan, dat is meer dan ooit tevoren. Daardoor is het percentage werklozen ook laag, 4,8 procent. Wel is dat gemiddeld hoger dan landelijk, maar voor Amsterdam laag. In november vorig jaar keerde het UWV zelf het minste aantal WW-uitkeringen ooit uit in de regio. Daardoor blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor nu nog wel een probleem. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938