Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Nieuwe begroting: toeristenbelasting fors omhoog, schuld gemeente blijft stijgen

28 september 2023, 09.00 uur · Aangepast 28 september 2023, 16.25 uur
Door Nicolai Brannan & Stefan Bunschoten · Foto: AT5

De bezoeker van de stad gaat de komende jaren flink meer betalen. Zo gaat de toeristenbelasting fors omhoog. Ook de tarieven voor cruisepassagiers stijgen flink. De onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeertarieven gaan niet extra omhoog, maar worden wel geïndexeerd. De schuld van de stad loopt verder op, maar blijft volgens de gemeente beheersbaar. Er gaat onder andere extra geld naar het tegengaan van het afvalprobleem en jongerencentra. Dat zijn de belangrijkste punten uit de begroting van volgend jaar.

De gemeente verwacht vanaf 2027 65 miljoen euro extra op te halen met toeristenbelasting. Dat komt doordat de belasting vanaf 2024 naar 12,5 procent van de kamerprijs stijgt (nu is dat nog 7 procent en drie euro per dag, wat in feite zo'n 10 procent zou zijn). Een forse verhoging dus, die er ook voor zorgt dat de totale inkomsten uit toeristenbelasting stijgen van de verwachte 175 miljoen euro naar 242 miljoen euro. 

Het vaste bedrag aan toeristenbelasting van drie euro per dag komt te vervallen. Doordat het alleen nog om een percentage gaat, zullen duurdere hotels dus mogelijk meer last krijgen van de maatregel.  Bij een gemiddelde kamerprijs van 175 euro voor een persoon betekent dit bijvoorbeeld een verhoging van 15,25 naar 21,80 euro per nacht in 2024.

Parkeerinkomsten 

De eerder aangekondigde uitbreiding van het betaald parkeren in Noord en Zuidoost zal de gemeente vele miljoenen euro's extra opleveren. Verwacht wordt dat de nieuwe parkeerbeheerder de handhaving daarnaast zal intensiveren en dus meer boetes zal uitdelen. De gemeente denkt daarom dat automobilisten om die reden minder vaak zonder te betalen zullen parkeren en dat de parkeerinkomsten in 2024 daardoor met 6,2 miljoen euro omhoog gaan en vanaf 2025 jaarlijks met 9,4 miljoen. 

AT5

Investeringen

Het eerder gereserveerde geld voor de brug over het IJ (100 miljoen), het slavernijmuseum, de OBA Next en de nieuwe Meervaart staan nog steeds in de begroting. Daarnaast gaat er meer geld naar afvalinzameling in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Daar komen onder meer extra veegploegen en komen er buurtconciërges. Er komt bovendien extra geld voor het tegengaan van de overlast van ratten.

Ook wordt er geïnvesteerd in jongerencentra en extra speelvoorzieningen in Noord. Voor welzijns- en jeugdzorginstanties is 11 miljoen beschikbaar om de buurtteams en buurthuizen op peil te houden. 

Bekend was al dat er extra geld komt voor het GVB om het openbaar vervoer in de stad op peil te houden. Het aantal woningen dat op dit moment wordt gebouwd blijft ver achter bij het gehoopte aantal. Er wordt daarom 15 miljoen geïnvesteerd voor de aanpak van de wooncrisis. Voor het toekomstige monument voor Peter R. de Vries wordt 600.000 euro vrijgemaakt.

AT5 / Luuk Koenen

Schuld stijgt

In de begroting van 2023 zou de verwachte schuld in 2026 nog onder de 80 procent liggen. In de begroting van 2024 is de prognose 82 procent. Het gemiddelde rentepercentage over de schuld stijgt stapsgewijs naar 2,4 procent in 2027, wat bij ongewijzigde omstandigheden dat jaar een tegenvaller van 45 miljoen euro oplevert.

Daarna zal de rente mogelijk nog verder stijgen tot uiteindelijk 3,5 procent. Doordat de gemeente verwacht de schuld dan te herfinancieren, zal dat nog eens 100 miljoen hogere rentelasten opleveren. Het gaat in 2027 om 8,7 miljard euro schuld, volgens de gemeente is dat 'binnen de kaders die de provincie hanteert en de banken wenselijk vinden' en kan het stadsbestuur daardoor 'op een verantwoorde manier voor de stad blijven doen wat nodig is'. 

Inkomsten gemeente - 7.053,3 miljoen

 • Heffingen zoals parkeergeld (322,4 miljoen), OZB (297,8 miljoen) en afvalstoffenheffing (167,6 miljoen)
 • Andere inkomstenbronnen als grondopbrengsten en winstnemingen (505,0 miljoen), erfpacht (246,5 miljoen) en dividend (67,3 miljoen)
 • Inkomsten uit het Rijk, het gemeentefonds (2.959,5 miljoen) en specifieke uitkeringen (789,7 miljoen)

Uitgaven gemeente - 7.053,3 miljoen

 • Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en Diversiteit (1.288,3 miljoen)
 • Openbare ruimte, Water, Groen en Vervoer (1.265,0 miljoen)
 • Sociale zaken en Armoedebestrijding (1.142,9 miljoen)
 • Bouwen, Wonen en Duurzaamheid (923,2 miljoen)
 • Bestuur en organisatie (797,7 miljoen)
 • Toevoegingen aan reserves (570,5 miljoen)
 • Onderwijs (323,9 miljoen)
 • Veiligheid (290,0 miljoen euro)
 • Economie, kunst, cultuur en erfgoed (247,9 miljoen)
 • Algemene dekkingsmiddelen (118,2 miljoen)
 • Sport (85,6 miljoen)

Wel zijn er nog steeds zorgen over een korting op het gemeentefonds, geld van het Rijk dat naar de gemeentes gaat, vanaf 2026. Wethouder Hester van Buren (Financiën) sprak eerder nog van een 'ravijn' en doet dat nog steeds. Dat is ten opzichte van de vorige begroting wel kleiner geworden door een structurele bijdrage van het rijk, maar het 'bestaat nog steeds'. 

Geïndexeerd

De gemeente stelt zelf dat er geen lastenverhogingen zijn voor Amsterdammers, onder meer omdat de onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeertarieven volgend jaar niet stijgen. Wel zegt de gemeente dat er 'geïndexeerd' wordt en dat betekent dat de OZB en parkeertarieven vanwege de inflatie dus feitelijke wel omhoog gaan. Hoe hoog is vanochtend uit de stukken nog niet duidelijk geworden, ook Van Buren kon of wilde het desgevraagd niet zeggen. 

Wethouder Van Buren gaf vanochtend in de Stopera een toelichting op de nieuwe begroting.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938