Start van hoofdcontent

Het Verkeer

nl

Doorrijverbod Laan van Vlaanderen en Sloterweg-Oost vanaf 1 november

30 oktober 2023, 18.00 uur · Door Korine Geerdink / AT5 Producties

Op de Laan van Vlaanderen bij de kruisingen met de Plesmanlaan en Sloterweg-Oost geldt vanaf 1 november een doorrijverbod voor motorvoertuigen. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Bernard Kroeger wat dit precies inhoudt. 

Sinds 1 juli is de Sloterweg-West afgesloten, waardoor veel verkeer, van en naar de A4, gebruik maakt van de Laan van Vlaanderen. Dit zorgt voor opstoppingen. "Daarom wordt de laan in spitstijden afgesloten", vertelt Kroeger. 

Naast Sloterweg-West wordt nu ook de Sloterweg-Oost 24 uur per dag afgesloten. "Dat doen we om te voorkomen dat verkeer dan via de Sloterweg-Oost naar de A4 gaat rijden", aldus Kroeger. 

Alle doorrijverboden op een rij:

  • Sloterweg-West bij de hoek met Ditlaar. 7 dagen per week, 24 uur per dag. In beide richtingen. Ingegaan op 1 juli 2023.
  • Sloterweg-Oost tussen de Johan Huizingalaan en de Louis Armstrongstraat. 7 dagen per week, 24 uur per dag. In beide richtingen. Vanaf 1 november 2023.
  • Laan van Vlaanderen-West en -Oost op de bruggen naar de Plesmanlaan. Maandag tot en met vrijdag, 7.00  –  10.00 uur en 16.00  –  19.00 uur. In beide richtingen.Vanaf 1 november 2023.
  • Voor bewoners en ondernemers in Sloten en Nieuw-Sloten is een ontheffing op de doorrijverboden mogelijk. Zij ontvangen hierover per brief informatie.
Inrijroutes - AT5

Een omwonende vertelt moeite te hebben met de doorrijverboden. "Iedereen moet zoeken. Ook visite moet helemaal omrijden, of je moet een speciale vergunning vragen. Dat vind ik storend."

Quote

's Middags is het hier echt gigadruk"

Motorrijder

Een motorrijder heeft zijn twijfels. "Aan de ene kant ga je het werk niet verdelen, dus gaat het allemaal direct over de Plesmanlaan en over de Johan Huizingalaan." Maar hij ziet ook de noodzaak van de afsluiting. "Aan de andere kant is het is wel nodig, want 's middags is het hier echt gigadruk."

Een andere automobilist heeft ook begrip. "Ik snap dat ze de drukte willen verminderen," vertelt hij.

Kroeger begrijpt dat mensen ongerust zijn over de drukte op andere plekken. "Wij gaan de situatie gedurende een jaar monitoren en na een jaar bepaalt de raad of wij met deze oplossing verder gaan."

Het doorrijverbod gaat 1 november in.

Meer informatie op: amsterdam.nl/wegwerkzaamheden 

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam