Start van hoofdcontent

Rechtspraak

nl

Coffeeshopmedewerker mocht ontslagen worden na fouten met verkoop wiet

13 november 2023, 20.35 uur
Door AT5 · Foto: AT5

Een medewerker van coffeeshop The Bulldog in het centrum mocht in juni van dit jaar op staande voet ontslagen worden. Dat heeft de kantonrechter vorige week geoordeeld. 

Een beveiliger trok eind mei aan de bel vanwege verdacht gedrag van de medewerker. Bij het bekijken van de camerabeelden kwam de leiding tot de conclusie dat de medewerker verkopen op 28 mei en 30 mei niet op de kassa heeft aangeslagen, zakjes wiet en hasj heeft afgeroomd en geld uit de kassalade in zijn broek- of borstzak stopte.

De medewerker, die sinds augustus 2015 bij de coffeeshop werkte en als barmedewerker 1.846,32 bruto per maand verdiende, werd op 20 juni ontslagen. Hij kreeg een brief van zijn werkgever met onder meer deze tekst:

Brief The Bulldog

"Voor ons staat vast dat jij je schuldig hebt gemaakt aan een onregelmatige en ongeoorloofde manier van het verkopen van wiet/hasj en van het kassagebruik zonder dat je daarvoor een valide verklaring hebt kunnen geven. Zeker gelet op de gevoeligheid van de werkzaamheden en het geld dat daarmee gemoeid gaat, is het niet geven van een deugdelijke reden voor je afwijkende gedrag onacceptabel en is jouw verklaring bovendien ongeloofwaardig. Daarbij is mede van belang dat je al meerdere jaren bij ons werkt en dus zeer goed bekend bent met de ordelijke wijze van verkoop en kassagebruik. Je hebt je daarmee schuldig gemaakt aan een ernstige veronachtzaming van de verplichtingen die uit hoofde van de arbeidsovereenkomst op jou rusten."

De medewerker was het niet met het ontslag op staande voet eens en stapte naar de rechter. Hij verzocht om een vergoeding van bijna 12.000 euro, omdat er geen 'dringende reden voor ontslag op staande voet' zou zijn geweest.

Hij erkende wel dat hij niet direct verkoop aansloeg, maar dat zou zijn gekomen door drukte of omdat hij het vergat omdat hij bezig was met zijn telefoon. Op rustige momenten zou hij het alsnog gedaan hebben. Het samenvoegen van zakjes wiet of hasj zou hij op verzoek van klanten gedaan hebben en het geld dat hij uit de kassa nam zou als fooi gegeven zijn.

Quote

"De coffeeshop riskeert sluiting als de politie en belastingdienst tijdens een inval constateren dat de kassa en/of voorraad niet klopt"

Kantonrechter

De kantonrechter vond zijn verweer 'niet aannemelijk en zelfs ongeloofwaardig'. In het vonnis staat dat het aanslaan van de verkoop enkele seconden duurt en het achteraf aanslaan 'overduidelijk meer tijd' kost. "Bovendien is juist het aanslaan van de verkopen op de kassa op het moment van verkoop een belangrijk onderdeel van het verkoopproces. Dit geldt te meer nu The Bulldog sluiting van de coffeeshop riskeert als de politie en belastingdienst tijdens een inval constateren dat de kassa en/of voorraad niet klopt."

Aparte beker

Het samenvoegen van de zakjes wiet en hasj gebeurde ook op momenten dat er geen klanten in de buurt waren en hij heeft 'op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt' dat het geld dat hij in zijn zak stak als fooi gegeven zou zijn. Fooien worden volgens de coffeeshop juist in een aparte beker bewaard en daarna verdeeld onder personeel. "Voor zover verzoeker stelt dat dit beleid in de praktijk niet wordt gevolgd, had hij dit in ieder geval moeten onderbouwen met bijvoorbeeld verklaringen van andere medewerkers", stelt de kantonrechter.

De kantonrechter concludeert dat het ontslag op staande voet 'het gevolg is van handelen van verzoeker dat als ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt'. Een vergoeding was daarom niet nodig. De ontslagen medewerker moet zijn voormalige werkgever wel een kleine 800 euro aan proceskosten betalen. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938