Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Groot Wassink dreigt schade door niet doorgaan windmolens op provincie te verhalen

4 april 2024, 07.14 uur · Aangepast 4 april 2024, 08.09 uur · Door Stefan Bunschoten

Wethouder Rutger Groot Wassink heeft opnieuw een boze brief naar de provincie Noord-Holland gestuurd over het blokkeren van de komst van drie windmolens bij de Noorder IJplas. In die brief dreigt hij onder meer 'alle door de gemeente Amsterdam geleden schade' te verhalen.

AT5 / Luuk Koenen

Groot Wassink, die tijdelijk een deel van de taken van wethouder Zita Pels overneemt, schrijft dat hij inmiddels twee overleggen heeft gehad met de Gedeputeerde Staten. Hij hoopte dat de provinciebestuurders het besluit van een meerderheid van de politieke partijen in de provincie zouden negeren en het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders 'beslissingsbevoegdheid' zouden geven, maar dat willen ze niet doen.

'Met geen enkel feit onderbouwd'

De gemeente heeft inmiddels zienswijzen ingediend tegen het zogeheten ontwerp-weigeringsbesluit van de provincie. Dit besluit zou volgens de gemeente onzorgvuldig voorbereid zijn, berusten op een gebrekkige belangenafweging en er zou geen deugdelijke motivering zijn. De argumenten over natuur, geluid, gezondheid, landschappelijke inpassing en verkeersveiligheid zouden bijvoorbeeld 'met geen enkel feit onderbouwd zijn'. 

Groot Wassink schrijft verder dat hij hoopt dat het provinciebestuur samen met de gemeente advies in wil winnen bij de landsadvocaat over de juridische houdbaarheid van een eventuele weigering van een omgevingsvergunning voor het windpark. "Mocht u geen gezamenlijk advies willen inwinnen bij de landsadvocaat, dan overweeg ik zelf de nodige stappen te zetten", schrijft de wethouder.

Quote

"Ons college aarzelt niet om te onderzoeken hoe alle geleden schade op de provincie verhaald kan worden"

Rutger Groot Wassink - wethouder

"Tot slot aarzelt ons college niet om te onderzoeken hoe alle door de gemeente Amsterdam geleden schade op de provincie Noord-Holland verhaald kan worden, mocht in rechte komen vast te staan dat een eventuele weigering omgevingsvergunning voor Windpark Noorder IJplas onrechtmatig is", stelt Groot Wassink verder. Hij schrijft dat het stadsbestuur van plan is om 'alle tot haar beschikking staande instrumenten te benutten' om het windpark er toch nog te laten komen.

De investeerders die de windmolens willen gaan bouwen proberen dit inmiddels via een omweg. In plaats van drie windmolens, hebben ze een aanvraag voor één windmolen bij de gemeente ingediend. Groot Wassink liet eind februari tijdens een raadsvergadering weten dat dat een 'een volstrekt legitieme democratische procedure' is waar de gemeente later nog over zal besluiten. Hij herhaalde dat hij nog steeds op termijn drie windmolens wil en zei dat het plan voor één windmolen daar los van staat.

Bezwaren politieke partijen in provincie

In november 2023 stemden tijdens een vergadering van de provinciale staten coalitiepartijen BBB en de VVD en oppositiepartijen CDA, PVV, JA21, 50PLUS, SP, PvdD en Forum voor Democratie tegen de komst van de windmolens. Het ging het om bijna 60 procent van de politici in de provincie. 

De BBB liet bijvoorbeeld weten met omwonenden te hebben gesproken. Die buurtbewoners hadden hun zorgen geuit over de hoogte van de windmolens en geluidsoverlast.  De VVD zei onder meer dat er nog woningbouw in het gebied zal plaatsvinden en dat de partij dat niet wil bemoeilijken. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938