Start van hoofdcontent

Stad

nl

Aantal discriminatiemeldingen met kwart gestegen: "Topje van de ijsberg"

18 april 2024, 16.59 uur · Aangepast 18 april 2024, 17.34 uur · Door AT5

In 2023 is er veel vaker melding gedaan van discriminatie in de regio Amsterdam. In 2022 kreeg het platform Discriminatie.nl in de regio 684 meldingen binnen en in 2023 is dit aantal met 26% gestegen naar 862. Het platform noemt de ontwikkeling 'enorm zorgwekkend'.

Lorenzo Derksen

"Het aantal ontvangen discriminatiemeldingen gedurende 2023 laat opnieuw zien dat de groei van het aantal meldingen aan het doorzetten is", valt te lezen in het jaarlijkse rapport. Het afgelopen jaar was er een sterke stijging in de meldingen op basis van geslacht en beperking/ziekte. 

In 2023 werd er 95 keer melding gemaakt op grond van geslacht, een stijging vergeleken met de 70 meldingen in 2022. En het aantal meldingen op grond van handicap/chronische steeg van 61 in 2022 naar 91 in 2023. 

Primair onderwijs

Maar dit is volgens het meldpunt net de enige zorgwekkende ontwikkeling. Zo is het aantal meldingen van discriminerende incidenten verdubbeld naar 65, waarvan het merendeel zich afspeelt in het primair onderwijs. Het betrof veelal anti-zwart racisme en moslimdiscriminatie. Het is volgens het meldpunt opvallend dat docenten en scholen geen intern beleid hebben voor wanneer er sprake is van discriminatie en dit veelal wegzetten als pestgedrag. 

Zo worden de zorgen van ouders volgens het meldpunt vaak genegeerd. Als voorbeeld noemt het rapport een casus van een meisje in groep één. Zij krijgt van een medeleerling te horen dat zij niet meer met haar wil spelen om haar huidskleur. Haar moeder wil haar na meerdere van dit soort uitspraken het liefst overplaatsen naar een andere klas, maar de school gaat hier niet mee akkoord. Het kind moet 'leren omgaan met iemand die iets onaardigs zegt.' 

Quote

''Het is opvallend dat melders meer aspecten als antisemitische daden beschouwen.''

Meldpunt discriminatie

Ook het aantal meldingen van antisemitisme laat een stijging zien. Dit aantal steeg van 23 in 2022 naar 48 in 2023. Maar volgens het meldpunt gaat het in ongeveer een derde van de meldingen feitelijk niet om antisemitisme. "Het is opvallend dat melders meer aspecten als antisemitische daden beschouwen. Het gaat bijvoorbeeld om het dragen van een Palestijnse sjaal, het zien van een Palestijnse vlag en pro-Palestina demonstraties, die wettelijk gezien niet strafbaar zijn."

Het aantal meldingen van moslimdiscriminatie is gestegen van 47 in 2022 naar 56 in 2023, waarbij de overgrote meerderheid van de incidenten zich afspelen binnen het onderwijs, gevolgd door de collectieve voorzieningen en de arbeidsmarkt.

Het aantal geregistreerde meldingen zal altijd een aanzienlijk minder zijn dan het werkelijke aantal. In werkelijk zijn er veel meer gevallen van discriminatie, maar meldt lang niet iedereen dat, het is het topje van de ijsberg. "Het registreren van discriminatiemeldingen is zeer belangrijk om duiding te kunnen geven aan terugkerende patronen."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938