Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Holendrecht op de schop: nieuwe woontorens en 176 bomen tegen de vlakte

10 juni 2024, 18.37 uur · Aangepast 12 juni 2024, 09.58 uur
Door Stefan Bunschoten · Foto: AT5

Als het aan de gemeente ligt, gaat een groot deel van Holendrecht flink veranderen. Zo worden de woningen aan Ochtenhof gesloopt en komen er vier woonblokken met zo'n 750 woningen voor terug. Langs de Holendrechtdreef worden zo'n 176 bomen gekapt. 

Volgens wethouder Reinier van Dantzig zijn de huidige straten, pleinen en bebouwing 'aan vernieuwing toe'. De vier woontorens zijn straks elk 50 tot 60 meter hoog, die aardgasvrij moeten zijn. Het Holendrechtplein moet een centrale plek worden met onder meer een nieuwe supermarkt. De buurt moet een autoluw karakter krijgen waarin de fietser, voetganger en het openbaar vervoer centraal staan. Het aantal parkeervergunningen ligt relatief laag. 

Het hele gebied moet er straks zo uit zien: 

De kap van de ongeveer 176 bomen is volgens de gemeente wel 'onvermijdelijk' voor de aanpassingen aan de Holendrechtdreef en het ophogen van het gebied. 30 van die bomen zouden sowieso gekapt moeten worden vanwege een slechte levensverwachting en er komen minstens 190 nieuwe bomen terug.  

Wethouder Van Dantzig erkent dat het plan 'ingrijpend is voor de buurt'. Hij benadrukt wel dat er veel met bewoners gesproken is. Naar aanleiding van hun zorgen is besloten om de woningen aan Ochtenhof pas te slopen als de nieuwe woningen af zijn, zodat de bewoner maar een keer hoeven te verhuizen. Ook blijft de Holendrechtdreef hoger liggen dan de rest van de buurt. Dat wilden bewoners graag, zodat de verkeersstromen gescheiden blijven. 

Minder sociale huur

Er worden 107 sociale huurwoningen gesloopt. Die worden vervangen door circa 750 woningen. De gemeente denkt aan maximaal  30 procent sociale huur, minimaal 25 procent middeldure huur, 25 procent middeldure koop en 20 procent vrije sector koopwoningen.

Dat wijkt af van het Amsterdamse woonbeleid van 40 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en 20 procent vrije sector-huur of koop. Volgens de gemeente kan dit desondanks, omdat het percentage sociale huur in Holendrecht nu nog 92 procent is. Er zou nu behoefte zijn aan 'nieuwe en andersoortige woningen'. Zo hebben de huidige appartementen geen lift en is de meerderheid met een grootte van meer dan 70 vierkante meter 'relatief groot'.

"Voor een evenwichtige balans is het wenselijk om het aandeel sociale huur omlaag te brengen. Als het aandeel sociale woningen in de nieuwbouw 30% wordt, daalt het aandeel sociale woningen in de wijk als geheel naar circa 80 procent", schrijft Van Dantzig. "Dit is nog steeds vrij hoog in relatie tot andere wijken in Amsterdam."

Ook zou een lager aantal sociale huurwoningen ervoor zorgen dat bewoners zich veiliger voelen op straat. 

In december van dit jaar zal de gemeenteraad zich over het plan buigen. In 2026 zullen de eerste werkzaamheden starten, het bouwen van de woontorens zal rond 2027 beginnen. Pas in 2035 zal al het werk afgerond zijn. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938