Start van hoofdcontent

Stad

nl

Klachten overlast geluid en horeca ruim verdubbeld in vijf jaar tijd

23 augustus 2017, 18.35 uur

Een borende buurman om 22 uur 's avonds, lallende Britse toeristen onder je raam of dat luidruchtige terras dat iedere avond pas om middernacht sluit. Geluidsoverlast: bijna iedere Amsterdammer heeft er wel eens last van. Zoveel last zelfs dat het aantal klachten sinds 2012 ruim verdubbeld is, blijkt uit cijfers die in het bezit zijn van AT5.

3798 keer kwam er in 2012 een melding binnen van overlast van geluid en horeca, vorig jaar kreeg de gemeente maar liefst 9067 klachten binnen. Die stijging lijkt door te zetten, want aan het begin van deze maand lag het aantal meldingen op 7585. Die lijn doortrekkend zouden er dit jaar meer dan 13.000 meldingen bij de stad binnen kunnen komen, bijna een verviervoudiging ten opzichte van 2012.

Het gaat om zogenaamde Meldingen Openbare Ruimte Amsterdam, toegespitst op overlast door geluid, horeca en bouw- en sloopoverlast. Hoewel het in de meeste gevallen gaat om geluidsoverlast, zitten er ook klachten tussen over bijvoorbeeld gedumpt sloopafval, of te breed opgezette terrassen. 

Toename klachten is algemene trend
Volgens de gemeente past de toename van het aantal klachten over geluidsoverlast een algemene trend. Zo komen er ook steeds meer klachten over afval, verkeer en bijvoorbeeld openbaar groen binnen.

Lees ook: Meer dan 200 afvalmeldingen per dag, Amsterdammer is troep zat

In 2012 zijn de systemen die klachten van Amsterdammers registreren centraal gebundeld. De registratie van klachten is daarmee verbeterd en via social media, de app Verbeter de buurt en via de site van de gemeente is het veel makkelijker geworden om geluidsoverlast te melden. En dat melden doen Amsterdammers dus ook.

'Negatieve gevolgen van drukte'
Daarnaast wordt de stad steeds voller. Per jaar komen er ongeveer 11.000 nieuwe Amsterdammers bij en ook het aantal toeristen dat de stad bezoekt blijft stijgen. 'De stad is steeds drukker geworden en discussies over de negatieve gevolgen daarvan laaien soms stevig op.', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Onder invloed van de drukte ervaren bewoners vaker overlast.'

Lees ook: Geluidsoverlast van trams verzesvoudigd

Zo wordt er bijvoorbeeld veel gebouwd en verbouwd in de stad sinds het eind van de crisis in 2012 en dat zorgt voor meer herrie. Ook worden er meer festivals georganiseerd en openen er meer horecazaken in stadsdelen als Zuidoost en Nieuw-West, dat is direct terug te zien in het aantal overlastmeldingen daar.

Geluidsmeters bij festivals en horeca
De gemeente probeert alle extra overlast te bestrijden met de inzet van handhavers. Geluidsoverlast van horecazaken in weekendnachten worden zoveel mogelijk direct opgepakt. Pas geleden deed de gemeente een aanpassing in haar evenementenbeleid.

Steeds vaker worden er in de buurt van horeca en festivals continue geluidsmeters geplaatst. Wordt de decibel-grens overschreden dan kan er meteen opgetreden worden.

Lees ook: Strengere regels voor geluidsoverlast door muziekfestivals

De gemeente zegt de overlastmeldingen zeer serieus te nemen. Amsterdammers worden aangemoedigd om vooral melding te blijven doen. 'Door de meldingen van onze bewoners, bezoekers en ondernemers hebben we goede inzichten en kunnen maatregelen genomen worden om de overlast te verminderen.' Handhaving kan daar volgens de gemeente bij helpen. Maar het is 'niet het doel op zich'. Uiteindelijk moeten alle maatregelen bij elkaar ervoor zorgen dat het aantal overlastmeldingen gaat dalen.

Meer weten over de toenemende drukte in de stad? Kijk dan op www.at5.nl/drukte.