Politiek

NL
V

Meer deelauto's en gesprekken met Amsterdammers moeten stad autoluw maken

11 januari 2019, 07.00 uur · Aangepast 11 januari 2019, 15.47 uur · Foto: Hyundai

Het college van burgemeester en wethouders wil in de komende jaren meer en meer elektrische deelauto's in de stad. Het is een onderdeel van de ambitie om de binnenstad autoluw te maken. Maar ook om de uitstoot van fijnstof terug te dringen en om meer ruimte te geven aan fietsers en voetganger.

Om dit te bereiken gaat de gemeente bovendien gesprekken organiseren met Amsterdammers, die zo hun kennis en ideeën over een autoluwe stad kunnen delen.

Met ruim 7.000 deelauto's is de gemeente op het moment koploper wat betreft het aantal deelauto's in Nederland. Bovendien groeit het aantal hier het hardst. Zo kwamen er in 2018 1.700 deelauto's bij. In de Agenda Autodelen, waarmee het college dinsdag instemde, spreekt wethouder Dijksma de ambitie uit met Amsterdam deze koppositie vast te blijven houden. 

Nieuwe deelautodienst
Sinds 2011 experimenteert de gemeente met de deelauto's zonder vaste standplaats, zoals de Smarts van Car2Go. Vandaag opende Dijksma bovendien de nieuwe deelautodienst Fetch Car Sharing van Renault. Zo zijn nu ook honderd Renault ZOE's beschikbaar om te delen en daar komen er in maart nog eens honderd bij.

Lees ook: Amsterdam gaat experimenteren met elektrische deelauto's in woonwijken

Het laat zien dat de gemeente het experiment met de deelauto's als succesvol beschouwt. Op 1 januari 2020 wordt het experiment dan ook omgezet in daadwerkelijk beleid. Gevolg hiervan zal zijn dat meer aanbieders en meer elektrische deelauto's in de stad een vergunning kunnen krijgen.

Verhoging parkeertarieven
Bovendien start binnenkort een pilot met gedeelde parkeervergunningen. Dit houdt in dat mensen die een auto delen, maar vergunningen in twee verschillende gebieden hebben, de auto in beide gebieden mogen parkeren. Ook dit is een maatregel om autodelen te bevorderen, licht wethouder Dijksma toe. 'Autodelen zorgt voor een vermindering van het aantal autokilometers in de stad, vermindering van het autobezit en draagt daarnaast bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.'

Lees ook: Autoluw centrum: weghalen stoplichten, 30 km-zone en eenrichtingsverkeer

De Agenda Autodelen moet bijdragen aan het creëren van een autoluwe binnenstad, een ambitie die werd uitgesproken in het coalitieakkoord. Behalve het stimuleren van autodelen zijn al meer concrete maatregelen aangekondigd of in uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van de parkeertarieven en het opheffen van 7.000 tot 10.000 parkeerplaatsen. Maar bij deze maatregelen houdt het niet op.

Gesprekken met bewoners
De gemeente gaat van februari tot en met mei 2019 namelijk de dialoog aan met bewoners van de stad. Op 6 februari vindt in Pakhuis de Zwijger voor het eerst zo'n gesprek plaats. 'We willen graag gebruik maken van de kennis en ideeën die in de stad aanwezig zijn', legt wethouder Dijksma het doel van de gesprekken met bewoners uit.

Samen met de eerder aangehaalde maatregelen moeten de plannen die uit deze gesprekken komen leiden tot de Agenda Amsterdam Autoluw, die eind 2019 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.