112

NL
V

Omstreden brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken

29 mei 2019, 10.00 uur · Aangepast 29 mei 2019, 11.39 uur

De omstreden brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken. Dat heeft burgemeester Femke Halsema in haar hoedanigheid als voorzitter van de veiligheidsregio besloten. De onherstelbare vertrouwensbreuk tussen Schaap en de uitrukdienst ligt ten grondslag aan het vertrek.

Lees ook: Lid korpsleiding Amsterdamse brandweer bestraft na klacht seksuele intimidatie

Schaap werd in 2016 aangesteld bij de Amsterdamse brandweer. Hij kwam over van de politie en kreeg van toenmalig burgemeester Van der Laan de opdracht om te zorgen voor een cultuurverandering binnen het korps. 

Verrotte cultuur
Die cultuur, die regelmatig werd omschreven als verrot, resulteerde in een lange lijst aan grensoverschrijdende incidenten. Zo werd begin dit jaar de vertrokken plaatsvervangend commandant nog gestraft na een melding van seksuele intimidatie en vorige week nog werd er een brandweerman die lid is van de motorclub Hells Angels ontslagen.

Lees ook: Van Uhm: modernisering brandweer moet doorgaan ondanks gebrek aan vertrouwen

Het harde leiderschap van Schaap, dat vooral gericht was op het sanctioneren, zorgde voor een vertrouwensbreuk tussen de korpsleiding en de uitrukdienst. Halsema hoopte dat het vertrouwen nog te herstellen was en vroeg vorig jaar aan oud commandant der strijdkrachten Peter van Uhm om een rapport op te stellen.

Brandweer wilde actie voeren
Een half jaar na het verschijnen van het rapport 'Bouwen aan vertrouwen' komt de veiligheidsregio tot de conclusie dat de relatie tussen commandant Schaap en de uitrukdienst niet is verbeterd. Brandweerlieden kondigde enkele weken geleden al aan om actie te gaan voeren, zolang Schaap nog commandant zou zijn.

Lees ook: Verzet bij brandweer volgens Schaap niet breed gedragen: ‘Bijna helft zijn bejaarden’

De voornaamste reden voor de uitrukdienst om actie te gaan voeren was dat Schaap in hun ogen wederom, sinds het verschijnen van het rapport van Van Uhm, het korps negatief wegzette. Absoluut dieptepunt voor hen waren de uitspraken van Schaap tijdens een interview met AT5. In dit interview zei Schaap niet onder de indruk te zijn van het aantal brandweerlieden dat aanwezig was tijdens de commissie Algemene Zaken. Zij zaten daar juist voor het eerst in het openbaar om hun zorgen te uiten over de situatie bij de brandweer. Ook zette Schaap de gepensioneerde brandweer weg als 'bejaarden'.

'Schaap heeft resultaat geboekt'
Ook voor Halsema is de maat nu vol. Schaap moet per 1 oktober de brandweer verlaten. Wel stelt de burgemeester dat er onder Schaap veel resultaten zijn geboekt. 'Brandpreventie heeft een enorme impuls gekregen, de bedrijfsvoering is verbeterd en de diversiteit binnen de organisatie neemt toe. Hij is er met zijn mensen in geslaagd om de Proeftuinkazerne te realiseren, waar de brandweer op een vernieuwende manier, met maatschappelijke partners ook samenwerkt aan veiligheid in de buurt. Daarmee is de doorbraak in de modernisering van de brandweer gerealiseerd.'

Lees ook: Grote groep brandweerlieden zegt vertrouwen op in korpsleiding

Halsema erkent in een reactie dat het bewind van Schaap niet zonder slag of stoot is gegaan. 'Het bestuur van de Veiligheidsregio erkent dat het verzet tegen de modernisering tot een aantal onaangename incidenten heeft geleid, die door het bestuur van de Veiligheidsregio worden afgekeurd. Met stevig leiderschap is er, tegen de stroom in, een aantal belangrijke stappen gezet in het moderniseren van de brandweer.'

Schaap betreurt besluit
Volgens het veiligheidsbestuur is het tijd voor een nieuwe brandweercommandant. 'Een nieuw gezicht, een andere commandant geeft wellicht een nieuwe impuls, een andere dynamiek.' Schaap zegt het besluit te betreuren, maar respecteert de beslissing.