Start van hoofdcontent

Achtergrond

nl

Gelijktrekken van regels op taximarkt gaat nog jaren duren

15 november 2019, 14.14 uur · Door Redactie

Een taximarkt waarin alle taxi's zich aan dezelfde regels moeten houden. Dat is de inzet van wethouder Sharon Dijksma (Vervoer) om de problemen binnen de taxibranche aan te pakken, blijkt uit haar plannen voor de komende jaren. Door wettelijke regelgeving kan dat echter op zijn vroegst pas in 2025 worden gerealiseerd.

Door de opkomst van online platforms als Uber is de taximarkt de laatste jaren flink veranderd. Klanten kiezen in razendsnel tempo voor taxi's die via een app of telefoon zijn te bestellen. Volgens de gemeente wordt momenteel nog maar 15 procent van het totaal aantal taxiritten uitgevoerd door taxi's op een standplaats (opstapmarkt), tegenover 85 procent via platforms als Uber (bestelmarkt). In 2013 had de opstapmarkt nog een marktaandeel van 34 procent.

Tot op heden wordt er onderscheid gemaakt tussen de twee straattaximarkten (belmarkt en opstapmarkt), waarbij voor beiden verschillende regels gelden. Al jaren wordt daarover binnen de taximarkt steen en been over geklaagd. Ook wethouder Dijksma ziet dat in, en wil daarom toe naar een nieuwe aanpak voor de héle taximarkt.

Gebonden aan de wet

Ze loopt daarbij echter tegen de wet aan. 'De gemeente kan momenteel, op basis van de huidige verordening en conform de Wet Personenvervoer 2000, alleen aanvullende regels voor chauffeurs op de opstapmarkt (invoeren red.) en niet voor de bestelmarkt.' De komende jaren probeert de wethouder zoveel mogelijk plannen die wel al mogelijk zijn door te voeren, maar erkent dat het nog jaren duurt voordat er één gehele taximarkt is. Het streven is nu 2025.

Tegelijkertijd groeit de taximarkt nog altijd razendsnel. Naar schatting rijden er ongeveer 5000 taxi's rond in de stad. Door de groeiende concurrentie zijn taxichauffeurs genoodzaakt om vaker 's nachts te rijden, aldus de gemeente. Uit kentekenonderzoek blijkt dat er in het centrum 's nachts regelmatig evenveel autoverkeer rijdt als overdag. Het aanpakken van deze problemen lukt niet met het huidige beleid, aldus de wethouder.

'Beginnen met wat er nu al kan'

De komende vijf jaar voert de wethouder daarom stapsgewijs wijzigingen door, om uiteindelijk rond 2025 tot één gehele en goed geordende taximarkt te komen. Er wordt onder meer gewerkt aan één set regels voor alle chauffeurs en bemiddelaars (taxibedrijven red.) in Amsterdam en worden stappen gezet richting intelligente toegang, waarbij taxi's worden gedetecteerd en kunnen worden toegelaten tot bepaalde gebieden.

Meer ruimte voor strafbepaling taxibedrijven

Als tussenstap past Dijksma de regels aan voor taxibedrijven in de opstapmarkt, de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO). Per 1 april 2020 krijgen de TTO's meer ruimte om zelf sancties aan chauffeurs op te leggen bij overtredingen. Eerder sleepten twee taxibedrijven de gemeente voor de rechter, omdat zij geen gehoor meer wilden geven aan de sancties die zij verplicht moesten opleggen aan hun chauffeurs.

Na 1 april blijft de gemeente handhaven op overtredingen die de gemeente direct schaden, zoals ernstige overlast, misdragingen, onveilig rijgedrag en onregelmatigheden met taxivergunningen. Zo volgt er meteen een schorsing als de taxi niet verzekerd is of een chauffeur onder invloed is van verdovende middelen.

Bij overige overtredingen, zoals ritweigering of geen ritbewijs verstrekken, is het aan de TTO hoe er gestraft wordt. Er hoeft dan niet verplicht direct te worden geschorst. Goed functionerende TTO's worden daarna minder door de gemeente gecontroleerd, terwijl taxibedrijven die dat niet doen juist vaker en strengere controles krijgen.

De wethouder wil de regels voor de taximarkt in 2022 verder aanpassen.